Rettelse av melding sendt ut tidligere i dag kl 14:55

Dette er en rettelse av meldingen som ble sendt ut tidligere i dag, 1. desember 2010 kl 14:55 CET.

Punkt seks i møtereferat – valgkomité:
Punkt seks andre avsnitt i møtereferat (norsk versjon) inneholdt en feil. Det ble feilaktig protokollert at valgkomiteens forslag vedrørende valg av nytt medlem til Selskapets styre ble presentert til generalforsamling. Feilen er blitt rettet og det står nå i protokollen at valgkomiteens innstilling vedrørende valg av nytt medlem til valgkomiteen ble presentert til generalforsamling. 

Punkt seks i møtereferat – sammensetning av valgkomité:
Punkt seks fjerde avsnitt i møtereferat (norsk versjon) inneholdt en feil. Sammensetning av Selskapets valgkomité ble feilaktig protokollert. Feilen er blitt rettet og det står nå i protokollen at Badger Explorer ASAs valgkomité består av Rolf E. Ahlqvist, Bjørge Gretland og Knut Åm.

Vedlagt er rettet møteprotokoll av Badger Explorer ASAs ekstraordinær generalforsamling avholdt 1. desember 2010.

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.

Abonner

Dokumenter og linker