Gjennomsiktige forretningsprosesser viktigst for ledere i følge IDC studie

En global studie utført av IDC på oppdrag av IFS viser hvordan ulike virksomheter kan få avkastning på sine implementeringer av forretningssystemer. Studien er basert på intervjuer med IFS kunder over hele verden og viser at de viktigste faktorene er gjennomsiktige forretningsprosesser, effektiv infrastruktur, økt datatilgang samt forbedrede kunderelasjoner.

Studien er basert på intervjuer med ledere i syv selskaper som har implementert IFS Applications. Selskapene er basert i USA, Storbritannia, Australia, Polen, Spania, Norge og Nederland.

I følge IDC benytter tusenvis av selskaper eldre systemer som til en viss grad støtter det daglige arbeidet, men som ikke kan levere gjennomsiktighet, håndtere prosessendringer eller støtte automatisering. Disse systemene gjør det vanskelig å få innsyn i prosessene samtidig som de forvansker internasjonal ekspansjon. Blant selskapene som har implementert IFS Applications som ett sentralt, helintegrert forretningssystem har IDC notert følgende effekter:

  • Gjennomsiktighet. Evnen til å synliggjøre hva som skjer i de ulike forretningsprosessene for alle interessenter innen virksomheten. Dette oppgis som den viktigste fordelen selskapene oppnådde ved å implementere ett sentralt forretningssystem.
  • Enhetlig infrastruktur. Ett sentralt forretningssystem eliminerer utfordringene knyttet til bruk av mange ulike systemer. Tilgang til styringsdata. Forbedret tilgang til informasjon leder til raskere og bedre beslutninger på alle nivåer i virksomheten.
  • Kunderelasjoner. Ett helintegrert forretningssystem gir forbedret oversikt over kundehåndteringen og gjør det mulig for virksomheten å reagere raskere og mer effektivt for å møte kundenes behov.

– Det er interessant å merke seg at fordelene ved å implementere ett helintegrert forretningssystem veier opp for utfordringene, særlig fordi tusenvis av selskaper fortsatt benytter eldre systemer. Fordelene denne studien peker på er noe å tenke på for enhver beslutningstager som overveier å bytte forretningssystem, sier Anders Munk Ebbesen, Research Manager, IDC Nordic.

– Studien viser at implementering av ett helintegrert forretningssystem snarere bør sees på som et forretningsprosjekt heller enn et rent IT prosjekt. Den potensielle avkastningen er utvilsomt tilstrekkelig stor for å rettferdiggjøre en forretningsorientert tilnærming. I en stadig mer globalisert verden er den en stor fordel å ha oversikt og tilgang til alle prosesserer og transaksjoner i ett sentralt system, sier Dan Matthews, teknologisjef i IFS.

KONTAKTINFORMASJON
Anne Vandbakk
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Glenn Arnesen
Telefon: 46 8 58 78 45 00 
CEO IFS Scandinavia
glenn.arnesen@ifsworld.com

Om studien
IDC-studien sammanfatter resultatene av funnene som ble gjort hos de syv kundene som deltok i studien: Visy Paper (Australia), BW Offshore (Norge), Willamette Valley Co (USA), Hertel Sealings (Nederland), Vitec Videocom (Storbritannia), Powen Wafapumps (Polen) samt Grupo Farmasierra (Spania). IDC fikk tillgang til beslutningstagere innen IT i hver enkelt virksomhet og disse ble intervjuet per telefon i løpet av januar og februar 2012. De syv deltagerne i studien representerer mellomstore og store virksomheter som har implementert en løsning fra IFS.

Om IDC
International Data Corporation (IDC) er en verdensledende leverandør av markedsinformasjon, rådgivningstjenester og arrangementer innen informasjonsteknologi, telekommunikasjon og forbrukerteknologi. IDC hjelper IT-ansatte, ledere og investorer med å ta faktabaserte beslutninger om investeringer i teknologi og forretningsstrategi. IDC har over 1000 analytikere som tilbyr global, regional og lokal eksperties angående teknologi- og bransjemuigheter og trender i over 110 lander over hela verden. I mer enn 47 år har IDC levert strategiske analyser for å hjelpe sine kunder med å nå sine forretningsmål. IDC er et datterselskap av IDG, en global leder innen teknologimedia, forskning og arrangementer.

Mer informasjon finnes på www.IDC.com .

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se www.ifsworld.com .

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) er et børsmnotert AB registrert i Sverige.
Organisasjionsnummer: 556122-0996. Hovedkontor: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Tags:

Om oss

IFS™ er en ledende, global leverandør av forretningssystem som hjelper virksomheter med å bli mer fleksible. Med omfattende kompetanse innen utvalgte bransjer tilbyr IFS et fleksibelt, helintegrert forretningssystem (ERP) inkludert løsninger for vedlikehold (EAM) og service. IFS ble grunnlagt i 1983 og er en børsnotert virksomhet (XSTO: IFS) med cirka 2800 ansatte. IFS støtter mer enn 1 million brukere over hele verden via egne kontorer og et voksende partnernettverk. For mere informasjon se IFSworld.com. Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Abonner

Dokumenter og linker