Transparenta affärsprocesser viktigast för chefer, enligt IDC-studie

En färsk global studie utförd av IDC på uppdrag av IFS visar hur företag kan få avkastning från sina affärssystemsimplementationer. Studien är baserad på intervjuer med IFS-kunder över hela världen och visar att de viktigaste faktorerna är transparenta affärsprocesser följd av effektiv infrastruktur, utökad datatillgång samt förbättrade kundrelationer.

Studien är baserad på intervjuer med chefer i sju företag som har implementerat IFS Applications. Företagen är baserade i USA, Storbritannien, Australien, Polen, Spanien, Norge och Nederländerna.

Enligt IDC använder tusentals företag äldre system som till viss grad stödjer det dagliga arbetet men som inte kan leverera transparens, hantera processändringar eller stödja automatiseringar. Dessa system gör det svårt att få insikt i affärerna och försvårar internationell expansion. Bland företagen som har implementerat IFS Applications som ett centralt, helintegrerat affärssystem har IDC noterat följande effekter:

  • Transparens. Förmågan att synliggöra affärsprocesser för alla intressenter inom företaget. Detta var den viktigaste fördelen företagen uppnådde genom att implementera ett centralt affärssystem.
  • Enhetlig infrastruktur. Ett centralt affärssystem eliminerar utmaningarna med att använda många system.Tillgång till affärsdata. Förbättrad tillgång till information leder till snabbare och bättre beslut på alla nivåer i företaget.
  • Kundrelationer. Ett helintegrerat affärssystem ger förbättrad översikt över kundhanteringen och gör det möjligt för företaget att reagera snabbare och effektivare för att möta kundens behov.

– Det är intressant att notera att fördelarna med att implementera ett helintegrerat affärssystem väger upp de upplevda svårigheterna – särskilt eftersom tusentals företag fortfarande använder äldre system. Fördelarna som denna studie påvisar är intressanta för alla beslutsfattare som överväger att byta affärssystem, säger Anders Munk Ebbesen, Research Manager, IDC Nordic.

– Studien visar att implementering av ett helintegrerat affärssystem snarare bör ses som ett affärsprojekt än ett rent IT-projekt. Den potentiella avkastningen är utan tvekan tillräckligt stor för att rättfärdiga en affärsorienterad inställning. I en alltmer globaliserad värld är det en stor fördel att ha översikt och tillgång till alla processer och transaktioner i ett centralt system, säger Dan Matthews, teknikchef på IFS.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IDC
International Data Corporation (IDC) är en världsledande leverantör av marknadsinformation, rådgivningstjänster och evenemang inom informationsteknologi, telekommunikation och konsumentteknologi. IDC hjälper IT-personal, chefer och investerare att ta faktabaserade beslut om teknologiinvesteringar och affärsstrategi. IDC har över 1000 analytiker som erbjuder global, regional och lokal expertis angående teknologi- och branschmöjligheter och trender i över 110 länder över hela världen. Under mer än 47 år har IDC levererat strategiska analyser för att hjälpa våra kunder uppnå sina affärsmål. IDC är ett dotterbolag till IDG, en global ledare inom teknologimedia, forskning och evenemang.

Mer information finns på www.IDC.com.

Om studien
IDC-studien sammanfattar resultaten från sju fallstudier. Intevjuer utfördes med Visy Paper (Australien), BW Offshore (Norge), Willamette Valley Co (USA), Hertel Sealings (Nederländerna), Vitec Videocom (Storbritannien), Powen Wafapumps (Polen) samt Grupo Farmasierra (Spanien). IDC fick tillgång till beslutsfattare inom IT i varje företag, vilka intervjuades över telefon mellan januari och februari, 2012. De sju företagen representerar mellanstora och stora företag som har implementerat en lösning från IFS.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera