Infratek selger datterselskap

Infratek, ved forretningsområdet Sikkerhet har inngått avtale med Safeguard Group om salg av samtlige aksjer i datterselskapet Eiendomssikring AS.

Safeguard Group betaler Infratek NOK 24,5 millioner for 100 prosent av aksjene i Eiendomssikring AS. Den bokførte gevinsten av salget for Infratek vil på konsernnivå være NOK 5,5 millioner.

Eiendomssikring er et låsesmedfirma som selger, monterer og yter service på låssystemer og beslagvarer. Selskapet dekker både privat og bedriftsmarkedet på det sentrale østlandsområdet. Infratek har intensjon om å inngå et landsdekkende samarbeid med Safeguard Group innen lås og beslag. 

Transaksjonen vil bli gjennomført under forutsetning av at det oppnås godkjenning fra konkurransemyndighetene i Norge.

Infratek ASA

Oslo, 6. september 2013

  
For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO
47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

Lars Erik Finne, konserndirektør Sikkerhet
+ 47 928 90 890, lars.erik.finne@infratek.no

 
Om Infratek ASA:

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Abonner