Kiwi Bird Protection Program bruker nye METTLER TOLEDO-vekter for å sikre fuglenes overlevelse

Det blir færre av New Zealands nasjonalsymbol. METTLER TOLEDO-vekter bidrar til å sikre at antallet kiwifugler øker, gjennom å gi profesjonell veiehjelp til Operation Nest Egg (O.N.E.), som er et program for innsamling og ruging av kiwiegg slik at fugleungene blir beskyttet frem til de er store nok til å kunne forsvare seg mot rovdyr.

METTLER TOLEDO-vekter brukes til å sikre at vekten på kiwikyllinger som klekkes i fangenskap, øker nok til at fuglene overlever når de slippes fri i naturen. Nøyaktig veiing av kyllingene er avgjørende for at det ti år gamle programmet skal lykkes.

Kiwifugler som ikke kan fly, forsvarer seg mot rovdyr i stedet for å fly bort. I New Zealands natur blir cirka 50 prosent av kiwieggene ikke klekket. Av de som klekkes, dør ca. 90 prosent av fugleungene i løpet av de første seks månedene, og de fleste av disse blir drept av katter eller røyskatter. Mer enn 200 kyllinger blir hvert år fôret og pleiet av ideelle organisasjoner rundt om på New Zealand, mange i Auckland Zoo.

Vekten er en nøkkelindikator på om kyllingene er klare til å ta steget videre til neste del av ferden. Ved hjelp av dataene kan dyrepasserne tilpasse fôringsplaner for å sikre at fuglene trives og ikke slippes for tidlig når sjansen for å overleve er mindre. Pålitelige, brukervennlige laboratoriums-vekter fra METTLER TOLEDO er en integrert del i dyrehagens prosess.

Vekten når den klekkes, er en viktig milepæl for en kiwikylling, og vekten varierer i gjennomsnitt mellom 325 til 400 gram. Fugleungene klekkes med en stor og næringsrik plommesekk, som de gradvis absorberer gjennom navlen i løpet av sine første 10 levedager. Deretter faller vekten på kyllingene inntil de blir matet. Over en tre–fire ukers fôringsperiode i dyrehagen, får de deretter gradvis tilbake vekten de hadde da de ble klekket.

Når denne vekten er oppnådd, er kyllingene klare til å slippes ut i beskyttede naturområder, som for eksempel på øyreservater eller på fastlandet. Her oppholder de seg til de er nesten voksne fugler og har fått en vekt på 1,2 kg – en størrelse der de er sterke nok til å kunne forsvare seg mot rovdyr.

Etter en siste sjekk av vekten, for å bekrefte tilstrekkelig størrelse, flyttes kyllingene tilbake til de områdene der de ble unnfanget. METTLER TOLEDO er stolt av å være med på å sikre at O.N.E.-programmet lykkes og at New Zealands nasjonalsymbol kan bevares.

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Carl-Henrik Edfors
46 8 702 50 42
carl-henrik.edfors@mt.com

METTLER TOLEDO er en ledende, global produsent av presisjonsinstrumenter. Bedriften er verdens største produsent og markedsfører av veieinstrumenter til bruk i laboratorier, industri og matvareproduksjon. Bedriften er også blant lederne på markedet for flere relaterte analyseinstrumenter og automatiserte kjemisystemer som brukes til forskning og utvikling av legemidler og kjemiske sammensetninger. I tillegg er bedriften verdens største produsent og markedsfører av metalldeteksjonssystemer som brukes til produksjon og emballasje. Ytterligere informasjon om METTLER TOLEDO finnes på www.mt.com

Tags:

Om oss

METTLER TOLEDO selger vekter og veiesystemer samt analyse- og prosessinstrumenter for produksjonsindustri og laboratorier. Selskapet er representert i ca 100 land og har produksjon på 15 steder rundt om i verden, bl a i Sveits, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Konsernet, med hovedkontor i Sveits, er notert på New York Stock Exchange. Totalt har konsernet ca 14.200 ansatte og omsatte i 2016 for 2.508 milliarder USD. METTLER TOLEDO Nordic er en markeds, salg og service organisasjon med hovedkontor i Stockholm, men har også kontorer i Oslo og København. I Finland og Baltikum, så er METTLER TOLEDO representert av forhandlere. I Skandinavia har vi ca. 165 ansatte med en årlig omsetning på ca. 400 millioner kroner.

Abonner

Multimedia

Multimedia