Om oss

Om Nordic Nanovector ASA: Nordic Nanovector AS er et offentlig norsk selskap etablert i 2009. Selskapet har kontorer og laboratorier i Oslo. Firmaet utvikler nye innovative radioimmunoterapeutiske preparater for behandling av non-Hodgkin Lymfom (NHL) og annen ondartet kreft. Om Betalutin:Betalutin™, er en farmasøytisk produktkandidat som består av en radionuklide konjugert til et tumorsøkende antistoff, som kan brukes til bestråling av ondartede metastaserte tumorer som gir minimal skade på nærliggende friskt normalt vev. Denne teknologien tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten hos mennesker som lider av non-Hodgkin lymfom (NHL).