Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Stavanger, 4. februar 2014; Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA ("Noreco", ticker "NOR") ble avholdt i dag, 4. februar 2014, kl. 13 i Norecos lokaler i Stavanger.

Generalforsamlingen godkjente nominasjonskomiteens forslag til nye styremedlemmer og nominasjonskomitemedlemmer. Fullstendig protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt, og er også tilgjengelig på www.noreco.com. 


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com