Q-FREE - ÅRSREGNSKAP 2010

Styret i Q-Free ASA har i dag behandlet styrets beretning samt endelig årsregnskap for 2010. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med IFRS. Styret har vedtatt å legge dette frem for generalforsamlingen som avholdes 19. mai 2011.

Konsernets endelige årsregnskap inneholder ingen endringer i forhold til foreløpig resultat fremlagt i rapport for fjerde kvartal 2010.

Styret har videre vedtatt å foreslå overfor generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2010.

 

Årsrapport for 2010, med fullstendig årsregnskap vil bli publisert på selskapets nettside www.q-free.com sammen med innkallingen til ordinær generalforsamling.

 

Trondheim 30.03.2011

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 905 59 401

Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175

 

Om Q-Free

Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering – og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen både DSRC (brikke) - og ALPR (Autmatic Lisence Plate Recognition) baserte løsninger, GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har circa 280 ansatte i 11 land samt er representert i 7 andre land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. http://www.q-free.com

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner