Økt kontroll av tunge kjøretøy: Tryggere trafikk og bedre framkommelighet - med vinterdekk

Alle kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo skal i vinterperioden ha dekk med minst fem millimeter mønsterdybde, ved kjøring på norske veier. For motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kilo (som lastebil, buss og trekkvogn) er det for perioden 15. november - 31. mars også krav om vinterdekk på alle aksler, med unntak for såkalte ”løftbare aksler”. Kravet gjelder ikke for tilhenger.

- De nye dekkravene for tunge kjøretøy blir fra 15. november fulgt opp med økt kontrollvirksomhet. Regjeringen vil i 2013 styrke kontrollvirksomheten i Statens vegvesen med tre millioner kroner, slik at etaten kan utføre flere kontroller allerede i år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Tungtrafikken må også regne med økt kontroll av bremser og av påbudet om alltid å ha med kjettinger i vinterperioden, uavhengig av føreforholdene.

- Den økte kontrollvirksomheten vil i hovedsak bli rettet mot trafikk på grenseovergangene og på veistrekninger med særlig krevende forhold for tungtrafikken, sier samferdselsministeren. 

Når forholdene gjør det nødvendig, kan det bli ilagt bruksforbud for kjøretøy som mangler påkrevd vinterutrustning (Vegtrafikloven paragraf 36).

Gebyr
Gebyret for kjøring med tunge kjøretøy med manglende vinterdekk eller vinterdekk med ulovlig mønsterdybde, er fastsatt til 750 kroner per dekk.

For den som bryter påbudet for tunge kjøretøy om å ”ha med kjettinger i perioden 1. november til første mandag etter andre påskedag, uavhengig av føreforholdene”, er gebyret 1000 kroner. For Nordland, Troms og Finnmark gjelder påbudet for perioden 16. oktober – 30. april.

Krav om vinterdekk: Unntak for noen typer kjøretøy
Noen typer av tyngre kjøretøy er unntatt fra kravet om å bruke vinterdekk. Unntakene omfatter:

-         Kjøretøy som er 30 år eller eldre og som ikke brukes i kommersiell transport
-         Kjøretøy som brukes i anleggsarbeid og som kjører til og fra slike anlegg
-         Kjøretøy i Forsvarets tjeneste og som i hovedsak kjører i terreng

For flere opplysninger - se:

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf. nr.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

Multimedia

Multimedia