ketil 131115 tungbil svinesund


Ti kontrollører var i sving da samferdselsministeren besøkte Svinesund kontrollstasjon 13. november 2013. Dekkvalitet var tema for kontrollen, og målet er å sørge for at flest mulig tunge kjøretøy er skodd for vinterføre. Dette er viktig for å unngå at de kjører seg fast på en av fjellovergangene i Sør-Norge. Her inspiserer samferdselsministeren dekk sammen med kontrollør Roger Gulvik.

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning