Om Cision

Cision News er Cisions nyhetsportal hvor bedrifter og organisasjoner fra hele verden publiserer sine nyheter. Her kan du abonnere på nyheter innenfor en bestemt bransje eller fra et bestemt firma via e-post og RSS.

Nyhetene er skrevet og publisert av de respektive firmaene eller organisasjonene, og kan i noen tilfeller inneholde personlig informasjon, som for eksempel kontaktperson, kontaktdetaljer og fotografier. Nyheten består i mange tilfeller av viktige publikasjoner eller kurspåvirkende informasjon, og strekker seg i noen tilfeller tilbake til 1990-tallet. Vi mener at det at opprettholdelsen av dette arkivet i en mest mulig komplett form er av offentlig interesse og historisk betydningsfullt. Alle persondata som inngår i nyhetspostene blir oppbevart på grunn av dette. Ta kontakt privacy@cision.com ved eventuelle spørsmål eller innvendinger mot publisert personlig informasjon. Her kan du lese mer om Cisions behandling av personlig informasjon.