Flagging av økt eierandel i Sandnes Sparebank (SADG)

SpareBank 1 SR-Bank har tegnet og blitt tildelt 2.500.000 egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen i Sandnes Sparebank (SADG). Tegningen vil medføre at SpareBank 1 SR-Banks eierandel i selskapets egenkapitalbevis overstiger flaggeterskel på 15 %. SpareBank 1 SR-Bank eier etter emisjonen 3.485.009 egenkapitalbevis i selskapet, som representerer 15,14 % av egenkapitalbevisene i selskapet etter gjennomføring av emisjonen.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner