SpareBank 1 SR-Bank ASA – Avholdt valg

Representantskapet valgte den 5. juni 2014 Ingvald Løyning som ny styreleder i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Siv Juvik Tveitnes ble valgt som nytt styremedlem og Gunn-Jane Håland og Birthe Cecilie Lepsøe ble gjenvalgt som styremedlemmer. Oddvar Rettedal ble gjenvalgt som ansattes representant. Alle ble valgt for en periode på 2 år, bortsett fra Gunn-Jane Håland som ble valgt for ett år.  Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har nå følgende sammensetning: Ingvald Løyning, leder, Siv Juvik Tveitnes, medlem Odd Torland, medlem Erling Øverland, medlem Gunn-Jane Håland, medlem Birthe Cecilie Lepsøe, medlem Tor Dahle, medlem Kristine Tveteraas, varamedlem Sally Lund-Andersen, ansattes representant Oddvar Rettedal, ansattes representantKristian Kristensen, varamedlem ansatt  

For ytterligere informasjon om styrets medlemmer, se www.sr-bank.no.

Per Sekse ble valgt som leder av representantskapet for en periode på 2 år.

Alle valg skjedde i henhold til valgkomiteens innstilling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner