SpareBank 1 SR-Bank ASA - Valgkomiteens innstilling til valg av styre i SpareBank 1 SR-Bank

Valgkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank ASA anbefaler i en innstilling til bankens representantskap gjenvalg av Kristian Eidesvik (styreleder), Catharina Hellerud, Odd Torland og Erling Øverland som medlemmer av styret og Kristine Tveteraas som varamedlem.

Valgkomiteen anbefaler at Tor Dahle velges som nytt styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Tor Dahle er daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-Bank (eier av 30,8 % av utestående aksjer). Dahle er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har erfaring fra ulike lederstillinger i SpareBank 1 SR-Bank, senest som adm. direktør i SR-Investering AS fra 2006 til 2011. Han er styreleder i EM Softwarepartners AS og EMT Eiendom AS.

Informasjon om bankens eksisterende styremedlemmer i SpareBank 1 SR-Bank er tilgjengelig på www.sr-bank.no.

Valget til bankens styre finner sted i representantskapsmøte torsdag, 6. juni.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner