SpareBank 1 SR-Bank ASA - Valgkomiteens innstilling til valg av styre i SpareBank 1 SR-Bank

Valgkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank ASA anbefaler i en innstilling til bankens representantskap gjenvalg av Kristian Eidesvik (styreleder), Catharina Hellerud, Odd Torland og Erling Øverland som medlemmer av styret og Kristine Tveteraas som varamedlem.

Valgkomiteen anbefaler at Tor Dahle velges som nytt styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Tor Dahle er daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-Bank (eier av 30,8 % av utestående aksjer). Dahle er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har erfaring fra ulike lederstillinger i SpareBank 1 SR-Bank, senest som adm. direktør i SR-Investering AS fra 2006 til 2011. Han er styreleder i EM Softwarepartners AS og EMT Eiendom AS.

Informasjon om bankens eksisterende styremedlemmer i SpareBank 1 SR-Bank er tilgjengelig på www.sr-bank.no.

Valget til bankens styre finner sted i representantskapsmøte torsdag, 6. juni.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner