SpareBank 1 SR-Bank ASA: Ordinær generalforsamling – valg til styret

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA valgte 20. april 2017 følgende nye styremedlemmer: Therese Log Bergjord for en valgperiode på inntil ett år og Jan Skogseth for en valgperiode på inntil to år. Styremedlemmene Kate Henriksen og Tor Dahle ble gjenvalgt for en valgperiode på inntil to år.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har nå følgende sammensetning:

Dag Mejdell, leder
Kate Henriksen, medlem
Birthe Cecilie Lepsøe, medlem
Tor Dahle, medlem
Therese Log Bergjord, medlem
Jan Skogseth, medlem
Sally Lund-Andersen, ansattes representant
Kristian Kristensen, ansattes representant

For ytterligere informasjon om styrets medlemmer, se www.sr-bank.no/IR

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner