UTSTEDELSE AV ANSVARLIG LÅN

SpareBank 1 SR-Bank har i dag utstedt et ansvarlig lån på NOK 500 millioner med kupong 3 måneders Nibor + 1,52 prosentpoeng. Lånets løpetid er 11 år, med første innløsningsrett etter 6 år. Innbetalingsdato er 9. mai 2017 og lånet vil søkes notert på Oslo Børs. Emisjonsrammen på lånet er NOK 1 000 millioner.

SpareBank 1 SR-Bank har kjøpt tilbake NOK 59 millioner i ansvarlig lån NO0010664568 / SRBANK07 til 3 måneders Nibor + 0,80 prosentpoeng med oppgjørsdato 9. mai 2017, tilsvarende kurs 101,147. Utestående i markedet utover egenbeholdning er etter dette NOK 766 millioner.

Tilretteleggere var Nordea Markets, SR-Bank Markets og Swedbank Norge.

Denne meldingen er informasjonspliktig iht. verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf. 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner