Nuevolution AB (publ) announces timing for the fourth quarter release and webcast

Stockholm, 30 augusti 2017 – Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) offentliggör idag att bolaget kommer att presentera kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2015/16 onsdagen den 6 september 2016, kl. 8:30 CEST.

Den 6 september kl. 14.00 CEST kommer bolagets verkställande ledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av forskningsprogrammen och partnerskapsaktiviteter. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

LIVE-deltagande onsdag 6 september 2016 14:00 CEST

Telefonnummer:

SE: +46 85 664 2692

DK: +45 3544 5579

UK: +44 20 3008 9804

US: +1 855 7532 235 

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com 

INSPELNING av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com 

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Telefon: +45 7020 0987

E-post: ahg@nuevolution.com 

Henrik D. Simonsen, CFO

Telefon: +45 3913 0947

E-post: hs@nuevolution.com 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag 30 augusti 2017 kl. 11.00 CEST.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Tags:

About Us

Nuevolution is a biotechnology company with a unique business model, where continuous revenue generation and risk mitigation represent primary objectives. This strategy is executed by a “multiple shots at goal” approach in combination with reduced research costs, where simultaneous development of multiple programs in parallel is made possible. Nuevolution is the inventor of Chemetics®. Chemetics® is a patent protected drug discovery research platform, which enables identification of small molecule (tablet based) drug candidates much more effectively and at lower cost than what is possible by other conventional methods. Nuevolution applies its research platform for the identification and development of its own pipeline of drug candidates for treatment of cancer and chronic inflammatory diseases Nuevolution applies a business model that is unique for a biotechnology company with a primary focus on revenue generation and risk minimization (i.e. lower cost development) by having a number of programs developed in parallel. Nuevolution is the inventor of Chemetics® , a patent protected drug discovery platform which enables efficient discovery of novel chemical small molecule leads for specific indications addressing disease targets within the company’s therapeutic focus areas

Subscribe

Documents & Links