Sobre nós

Ascom Wireless Solutions är en ledande leverantör av trådlösa kommunikationslösningar för olika företag och verksamheter, t.ex. sjukhus, äldrevård, Independent Living (IDL), tillverknings-industrier, detaljhandel och hotell. Över 75 000 system har installerats i storföretag över hela världen. Företaget erbjuder ett brett utbud av profession¬ella meddelandelösningar som skapar värde för kunderna genom att stödja och optimera deras uppdrags¬kritiska processer. Lösningarna är baserade på VoWiFi, IP-DECT, Nurse Call och personsökningsteknik som är smart integrerat i befintliga system. Företaget har dotterbolag i 11 länder och 1 200 anställda över hela världen. Ascom Wireless Solutions grundades 1955, har sitt huvudkontor i Göteborg och ingår i Ascom-koncer¬nen som är noterat på den schweiziska börsen (ASCN: SIX).www.ascom.com/ws