Om oss

VerksamhetsutvecklingGenom induviduella lösningar på ovanliga behov i ledningsgruppen avlastar vi er. Ge oss de udda uppdragen som ni skulle kunna göra själva om ni hade tid. Vi har 15 års erfarenhet av att lösa verksamhetsutvecklingsproblem. Exempel på uppdrag är:IT-uppgraderingar (Swartling & Partners AB), Fastighetsöverlåtelser (Helenas Rosgarn AB), Ny-etableringar Vrouw Maria Maritime Museum), Försäljningsutveckling (KE-Group, Expedition Llanganatis - Inkaskatten), Omorganisationer, Mässaktiviteter, Övertalighet mm. Företagande för generationer Här vänder vi oss till er som vill starta eget men som saknar en bärande affärsidé. Först och främst hjälper vi människor bygga upp kompletterande inkomstströmmar för att säkra inkomsten även för tider då du inte kan/vill arbeta. Sedan arbetar vi med ett utbildningsprogram som hjälper samma människorna att nå sin fulla potential. Kontakta oss för mer information om vad det skulle kunna innebära för dig.