Om oss

3D Dentomed AB ® är ett snabbt expanderande, privat, omvårdnadsföretag som verkar på flera områden inom tand- och munhälsovård. 3D Dentomed AB ® arbetar med landstingsuppdrag inom den uppsökande tandvården. Detta innebär att vi erbjuder årlig munhälsobedömning för berättigade vårdtagare inom äldre- och handikappomsorgen samt utbildning av omvårdnadspersonal. Vi erbjuder tandläkarvård i mobila tandläkarmottagningar inom äldre- och handikappomsorgen. Vi är hittills det enda dentalföretag som med kontinuitet bedriver tandvård i mobila tandläkarmottagningar i Sverige och vi besöker ett hundratal sjukhem per år. Arbetet sker på basis av årsrevisioner och är profylaxinriktat. Våra tandhygienister och tandläkare har i Silviahemmets regi fått utbildning i att bemöta och behandla personer med olika demenssjukdomar. Förutom våra mobila enheter har vi etablerat två tandläkarkliniker i centrala Stockholm, där vi bedriver allmän tandvård. Vi arbetar enligt kvalitetsledningssystemet Qulan , som kvalitetssäkrar hela vår operativa verksamhet.