Aktia Abp: Försäljningen av Aktia Skadeförsäkring till Folksam och Veritas har slutförts

 

 

Försäljningen av Aktia Skadeförsäkring till Folksam och Veritas har slutförts

Aktia överlät 29.2.2012 51 % av aktierna i Aktia Skadeförsäkring till Folksam Sak och 15 % av aktierna till Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. Därtill har Folksam en option att köpa ytterligare 24 % av aktierna i Aktia Skadeförsäkring inom 3 år.

Aktia fortsätter att sälja skadeförsäkringar under varumärket Aktia och pensionsförsäkringar under varumärket Veritas som en del av sina kundlösningar. Folksam blir huvudägare i skadeförsäkringsbolaget som driver försäkringsproduktionen.

Transaktionens finansiella inverkan på Aktiakoncernen publiceras inom mars månad när överlåtelsetidpunktens balansräkning för Aktia Skadeförsäkring Ab fastställts.

Finansinspektionen har godkänt Folksam och Veritas som nya ägare till skadeförsäkringsbolaget.

 

AKTIA ABP

Mera information:
Verkställande direktör Jussi Laitinen, tfn 010 247 6250
Vice verkställande direktör, CFO Stefan Björkman, tfn 010 247 6595

Mediekontakt:
Kommunikationschef Göran Stenberg, tfn 010 247 6590

Avsändare:
IR-chef Anna Gabrán, tfn 010 247 6501, 040 708 1807

Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki
Centrala medier

www.aktia.fi

 

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 400 000 kunder betjänas av en personal på 1 400 personer på 70 kontor samt via Internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.fi

Prenumerera