Aktia Bank Abp: Jannica Fagerholm avgår från Aktia Bank Abp:s styrelse

 


Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
26.2.2013 kl. 14.00

 

Jannica Fagerholm avgår från Aktia Bank Abp:s styrelse

Styrelseledamot Jannica Fagerholm har i dag meddelat att hon avgår från Aktia Bank Abp:s styrelse per 27.2.2013 till följd av att hon nominerats till styrelseledamot i Sampo Abp. Beslut om eventuell komplettering av styrelsen fattas av Aktia Bank Abp:s förvaltningsråd.


AKTIA BANK ABP

Förvaltningsrådets ordförande Håkan Mattlin, tfn 0500 459059
Koncernjurist Mia Bengts, 010 247 6348, 050 308 7676

 

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki
massmedier
www.aktia.fi

Prenumerera