ALLGON AB (publ) stärker kassan med 10,5 MSEK genom att teckningsoptionsprogram utnyttjas

Allgon AB (publ) meddelar idag att aktier till ett totalt belopp om 11,1 MSEK tecknats genom att optionsrätter i teckningsoptionsprogrammen utställda 2013 och 2016 har utnyttjats. Priset per aktie är 11 kr. Efter emissionskostnader, som uppgår till 600 TSEK, tillförs bolaget 10,5 MSEK.

Allgons ordförande och delar av koncernledningen har investerat i Allgon genom att teckna aktier med stöd av optionsrätter. Aktier har också bl.a. förvärvats av nya större välrenommerade investerare utan tidigare innehav i Allgon AB.

Finansiell rådgivare är Redeye AB. Emissionsinstitut är Aktieinvest AB.

För mer information

Johan Hårdén                                                                                                                                                                            

CEO Allgon AB                                                                                                        

johan.harden@allgon.se

Tfn 0733 859 219                                                           

Taggar:

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar