ALLGON AB (publ) stärker kassan med 10,5 MSEK genom att teckningsoptionsprogram utnyttjas

Allgon AB (publ) meddelar idag att aktier till ett totalt belopp om 11,1 MSEK tecknats genom att optionsrätter i teckningsoptionsprogrammen utställda 2013 och 2016 har utnyttjats. Priset per aktie är 11 kr. Efter emissionskostnader, som uppgår till 600 TSEK, tillförs bolaget 10,5 MSEK.

Allgons ordförande och delar av koncernledningen har investerat i Allgon genom att teckna aktier med stöd av optionsrätter. Aktier har också bl.a. förvärvats av nya större välrenommerade investerare utan tidigare innehav i Allgon AB.

Finansiell rådgivare är Redeye AB. Emissionsinstitut är Aktieinvest AB.

För mer information

Johan Hårdén                                                                                                                                                                            

CEO Allgon AB                                                                                                        

johan.harden@allgon.se

Tfn 0733 859 219                                                           

Taggar:

Om oss

Allgon är en svensk bolagsgrupp som utvecklaroch levererar trådlösa kommunikationslösningar för industriella och robusta miljöer på den globala marknaden.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar