Citat

Vår målsättning att skapa en större svensk aktör har infriats och vi siktar nu mot att bli det ledande bolaget internationellt inom industriell radiostyrning.
Johan Hårdén, VD Allgon AB
Vi fick denna order eftersom vi har möjligheten att leverera säkra och pålitliga system som har rätt certifieringar för den krävande lyftindustrin. Kone är ett välrenommerat globalt företag med höga krav på sina leverantörer. Vi är stolta att kunna erbjuda våra produkter och kunskap till dem.
Miguel Tellez, VD på Tele Radio LLC
Johan Hårdén, koncernchef Allgon.
Anna blir en viktig pusselbit i Allgons fortsatta tillväxt och strategiska fokus på industriell radiostyrning som vi bygger med Åkerströms och Tele Radio, säger
Med förvärvet av Tele Radio som vi tillträdde den första augusti tar Allgonkoncernen ett stort steg och blir en av världens ledande aktörer inom industriell radiostyrning.
Johan Hårdén, VD Allgon AB
- Denna order har vi vunnit tack vare vår förmåga att leverera specialanpassade lösningar till det mobila marknadssegmentet som både möter kundernas höga kvalitetskrav och tål de höga påfrestningar deras fordon utsätts för i den dagliga verksamheten.
Chris Morell, VD på Tele Radios brittiska dotterbolag
Samarbetet med Scanmaskin inleddes redan 2007, och under åren har vi levererat ett stort antal radiosystem till denna kund. I nära samarbete med kund har vi tagit fram skräddarsydda lösningar för deras behov och maskiner
Anna Stiwne, Försäljningschef hos Åkerströms
Vi är glada över att få leverera radiostyrningar till Weimers kvalitetsvinschar som möter deras höga kvalitetskrav vad beträffar tålighet och slitstyrka.
Anna Stiwne, Försäljningschef hos Åkerströms
Allgongruppen fortsätter att satsa på digitalisering och industriell IoT (Internet of Things) och köper teknikföretaget IIOX.
Allgon förvärvar pionjärföretag inom industriell IoT