Kvartalsrapport januari-mars 2019

Report this content

Allgon fortsätter växa med lönsamhet

Första kvartalet 2019

  •  Nettoomsättningen uppgick till 148,9 (46,8) MSEK, en ökning med 218,2 % jämfört med motsvarande period 2018. Ökningen beror i huvudsak på förvärvet av Tele Radio 2018.
  •  Kvartalets EBITDA uppgick till 27,6 (1,3) MSEK, EBITDA marginalen uppgick till 18,5%.
  •  Implementeringen av IFRS 16 hade en positiv inverkan på kvartalets EBITDA med 2,4 MSEK.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 20,7 (-0,5) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,9 (-1,2) %.
  •  Kvartalets resultat uppgick till 10,2 (-1,3) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om 0,18 (-0,06) kr
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,4 (-12,3) MSEK.             

Industriell radiostyrning

  •  Allgons inriktning mot industriell radiostyrning fortsätter att bidra till koncernens tillväxt. Organiskt växer affärsområdet med 18,9 % (proforma jämfört med motsvarande period 2018).
  •  Affärsområdet industriell radiostyrning stod under första kvartalet för 82 % av Allgons omsättning och omsättningen uppgick under kvartalet till 122,7 MSEK. EBITDA uppgick till 29,5 MSEK med en EBITDA marginal om 24% (exklusive koncerngemensamma kostnader).
  •  Allgon ser goda förutsättningar att fortsätta ta marknadsandelar på denna växande men ännu fragmenterade marknad med många mindre regionala aktörer. Den globala marknaden uppskattas vara värd omkring 6-8 MDR SEK[1].

VD HAR ORDET

Allgon fortsätter att växa med lönsamhet och nettoomsättningen uppgick under det första kvartalet till 148,9 MSEK med ett EBITDA på 27,6 MSEK. Vårt strategiska fokus på industriell radiostyrning bidrar tydligt till vår tillväxt och området växer under det första kvartalet med nära 19 procent organiskt. Tele Radio fortsätter att växa samtidigt som tillväxten börjar ta fart också i vårt andra radiostyrningsbolag Åkerströms vilket är glädjande. Totalt omsatte affärssegmentet 122,7 MSEK vilket motsvarar 82 procent av vår nettoomsättning.

Vi ser goda förutsättningar att fortsätta ta marknads-andelar på denna globalt växande men ännu fragmenterade marknad med många mindre regionala aktörer. Kundkraven är höga där lösningar måste fungera användarvänligt och integreras i avancerade industriella processer, samtidigt som de ska möta tuffa säkerhetskrav och certifieringar. Detta innebär höga inträdeströsklar. Vi ser samtidigt ett ökat intresse för radiostyrning från större industriella spelare vilket är en möjlighet för oss. Med Allgons stora antal installerade system och lojala kundrelationer har vi en stark position för att flytta fram vår marknadsposition ytterligare. En framgångsfaktor för att uppnå detta är att kombinera Åkerströms höga kunskap inom service och eftermarknad med Tele Radios struktur och processer för lönsam tillväxt. Under kvartalet inleddes Tele Radios lansering av den nyutvecklade produktfamiljen PUMA, ett fullvärdigt och avancerat hydrauliksystem vilket bolaget tidigare saknat. PUMA är Tele Radios mest avancerade produktfamilj hittills och på sikt ser vi en stor potential för PUMA inom främst den mobila marknaden.

Inom segmentet Connectivity är utvecklingen mer varierad. Inom WSI fortsätter vi att göra satsningar på tjänsteutveckling, där flera projekt sker i nära samarbete med IIOX. För antennbolagen Smarteq och Satmission var utvecklingen bättre under första kvartalet jämfört med föregående kvartal.

Industrins allt högre grad av automatisering och digitalisering skapar stora möjligheter för Allgon, men ställer också krav på oss att hela tiden utveckla vårt erbjudande till att ligga i teknologisk framkant. Vi är mitt inne i en riktigt spännande tillväxtresa som bara har börjat.


Johan Hårdén, VD Allgon
Stockholm, 13 maj 


För mer information, kontakta: 
Johan Hårdén, Koncernchef Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovan kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 08.30 CET den 13 maj 2019. 


Om Allgon
 

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser.            


[1] Marknadsanalys av ett ledande internationellt konsultföretag som uppskattade marknaden vara värd 5 Mdr SEK 2016 med tillväxt­takt om 12% (CAGR) under perioden 2014-2016

Taggar:

Citat

Vårt strategiska fokus på industriell radiostyrning bidrar tydligt till vår tillväxt och området växer under det första kvartalet med nära 19 procent organiskt.
Johan Hårdén, CEO