Citat

- På mogna marknader erbjuder vi teknik för mer stabila flöden och ökad effekt. På nyare marknader som Indien snabbar vi på industrialiseringen och höjer värdet på bolagens export.
Johan Hårdén, VD & koncernchef Allgon
Vi har lyckats upprätthålla vår kassa, hållit igen på kostnader och skapat en beredskap vilket ger ett starkt resultat för tredje kvartalet.
Johan Hårdén, VD & koncernchef Allgon
– Allgon har under det senaste året starkt renodlat verksamheten. Tre nischade dotterbolag har därmed lämnat koncernen. Allt för att förstärka Allgons expansion inom kärnverksamheten industriell radiostyrning.
Johan Hårdén VD för Allgon.
– Vi tycker det är rätt tidpunkt att sälja nu. WSI har bättre möjlighet att utvecklas med rätt ägare och Allgon kan fokusera på den potential vi ser inom industriell radiostyrning. Där vill vi investera vårt kapital och kompetens, för att bättre bygga aktieägarevärde.
Johan Hårdén VD för Allgon
Vi summerar 2019 som ett starkt år för Allgon där vi lyckades kombinera hög tillväxt med god lönsamhet.
Johan Hårdén, VD Allgon AB
Efter en lång utvecklingsperiod är det skönt att äntligen komma i mål som leverantör.
Anna Stiwne, VD Åkerströms Björbo AB
- Vi är stolta över att Buffalo Turbine återigen väljer Tele Radio som leverantör av radiostyrning till sin utrustning. Denna order har vi vunnit tack vare vår förmåga att leverera radiostyrningslösningar som både möter kundens höga kvalitets- och säkerhetskrav och samtidigt säkerställer flexibel användning i mycket krävande industrimiljöer. Orderns omfattning visar att efterfrågan på industriell radiostyrning är fortsatt stark.
Miguel Tellez, VD på Tele Radio LLC
- När vi för drygt ett år sedan förvärvade Tele Radio så var deras modell för tillväxt och internationell expansion en viktig pusselbit i Allgons tillväxtstrategi och tydliga fokus mot industriell radiostyrning. De senaste etableringarna i Frankrike, Ryssland och Brasilien är alla exempel på när denna modell omsätts i praktiken.
Johan Hårdén, CEO Allgon
Etableringen i Ryssland är ytterligare ett exempel på Tele Radios framgångsrika och långsiktiga modell för expansion till nya marknader.
Ola Samelius, CEO Tele Radio
Karl Norman, CEO Tele Radio Russia/CIS
Med Tele Radios innovativa lösningar ser vi god potential i att kunna vara en av de drivande aktörerna i utvecklingen för industriell radiostyrning.
Detta är en fortsättning på vår framgångsrika modell för tillväxt där vi etablerar egna dotterbolag i marknader med god tillväxtpotential.
Ola Samelius, VD Tele Radio Group
Jag är starkt övertygad om att vi kommer att göra ett stort avtryck inom radiostyrning i Brasilien tack vare de extremt robusta och säkra produkterna i kombination med ambitiös lokal support.
Laercio Neves, VD Tele Radio Brazil
Trots rapporter om viss avmattning från vissa industrisegment och geografiska marknader upplever vi fortsatt god efterfrågan från kunder att investera i våra produkter och lösningar för att effektivisera sin verksamhet.
Johan Hårdén, VD Allgon AB
Allgons fokus på radiostyrning är ett relativt nytt och skapar nya möjligheter i en bransch med långa anor. Här hittade vi och Claes Hemberg en gemensam nyfikenhet att undersöka dagens industriella radiostyrning både utifrån kunder, medarbetare och aktieägare.
Johan Hårdén, koncernchef Allgon
Med filmerna vill vi ge en bredare publik inblick i moderniseringen av industrin och vilka spännande effekter som kan uppstå
Claes Hemberg
Vårt strategiska fokus på industriell radiostyrning bidrar tydligt till vår tillväxt och området växer under det första kvartalet med nära 19 procent organiskt.
Johan Hårdén, CEO
Det här systemet är vår mest avancerade produkt någonsin. Vi har lyssnat på våra kunders behov och noggrant utvecklat ett system som är något av det mest högutvecklade du kan finna på marknaden just nu.
Ola Samelius, VD Tele Radio Group
Den mobila marknaden är enorm och utgör ett segment vi länge velat nå då vi ser att det finns stor potential där. Vi är glada att Tele Radio nu med PUMA har möjlighet att stärka sin position inom segmentet och utmana marknaden.
Ola Samelius, VD Tele Radio Group
Vår målsättning att skapa en större svensk aktör har infriats och vi siktar nu mot att bli det ledande bolaget internationellt inom industriell radiostyrning.
Johan Hårdén, VD Allgon AB
Vi fick denna order eftersom vi har möjligheten att leverera säkra och pålitliga system som har rätt certifieringar för den krävande lyftindustrin. Kone är ett välrenommerat globalt företag med höga krav på sina leverantörer. Vi är stolta att kunna erbjuda våra produkter och kunskap till dem.
Miguel Tellez, VD på Tele Radio LLC
Johan Hårdén, koncernchef Allgon.
Anna blir en viktig pusselbit i Allgons fortsatta tillväxt och strategiska fokus på industriell radiostyrning som vi bygger med Åkerströms och Tele Radio, säger
Med förvärvet av Tele Radio som vi tillträdde den första augusti tar Allgonkoncernen ett stort steg och blir en av världens ledande aktörer inom industriell radiostyrning.
Johan Hårdén, VD Allgon AB
- Denna order har vi vunnit tack vare vår förmåga att leverera specialanpassade lösningar till det mobila marknadssegmentet som både möter kundernas höga kvalitetskrav och tål de höga påfrestningar deras fordon utsätts för i den dagliga verksamheten.
Chris Morell, VD på Tele Radios brittiska dotterbolag
Samarbetet med Scanmaskin inleddes redan 2007, och under åren har vi levererat ett stort antal radiosystem till denna kund. I nära samarbete med kund har vi tagit fram skräddarsydda lösningar för deras behov och maskiner
Anna Stiwne, Försäljningschef hos Åkerströms
Vi är glada över att få leverera radiostyrningar till Weimers kvalitetsvinschar som möter deras höga kvalitetskrav vad beträffar tålighet och slitstyrka.
Anna Stiwne, Försäljningschef hos Åkerströms
Allgongruppen fortsätter att satsa på digitalisering och industriell IoT (Internet of Things) och köper teknikföretaget IIOX.
Allgon förvärvar pionjärföretag inom industriell IoT