Allgon vinner order från Husqvarna

Report this content

Allgons dotterbolag Åkerströms har erhållit en första order från Husqvarna Construction Products för radiostyrning av en helt ny serie packningsmaskiner till ett ordervärde om 1,5 MSEK. Ordern bedöms skapa goda förutsättningar för merförsäljning av ytterligare system. Allgon uppskattar ett totalt ordervärde under 2020 till minst 7 MSEK.

Åkerströms har tillsammans med Construction Tools EEOD, en del av Husqvarna i Bulgarien, under en längre utvecklingsprocess skapat en anpassad lösning som bygger på Åkerströms radiostyrningssystem Remotus. Med hjälp av radiostyrningen kan operatören med precision styra packningsmaskiner från ett betryggande avstånd utan vibrationer i operatörens händer och armar.

  • Husqvarna aviserar att de ser ett stort intresse för deras nya maskin på marknaden, och vi är glada över att de ger oss fortsatt förtroende och erkännande som en prioriterad leverantör av kvalitetssäkrad, robust och pålitlig radiostyrning till deras maskiner, säger Anna Stiwne, VD Åkerströms Björbo AB.

Husqvarnas Construction Products är en världsledande leverantör inom byggsektorn med en stor bredd av maskiner och verktyg för anläggningsarbete och levererar till en global marknad.

  • Ergonomi, hög kvalitet och driftsäkerhet har varit viktiga aspekter från välrenommerade Husqvarna som ställer höga krav på sina leverantörer. Efter en lång utvecklingsperiod är det skönt att äntligen komma i mål som leverantör. Vi är mycket stolta att kunna erbjuda våra produkter och vår kunskap till dem, avslutar Anna Stiwne.


För mer information, kontakta: 
Johan Hårdén, VD Allgon

johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Anna Stiwne, VD Åkerströms
anna.stiwne@akerstroms.se
070-244 77 16

 

Bilder: Husqvarna


Om Allgon

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 370 anställda i 18 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Efter en lång utvecklingsperiod är det skönt att äntligen komma i mål som leverantör.
Anna Stiwne, VD Åkerströms Björbo AB