Allgon säljer dotterbolag till Sigma Connectivity AB

Report this content

Allgon säljer dotterbolaget WSI till Sigma. Syftet är att renodla verksamheten och förstärka Allgons expansionsmöjligheter.

– Allgon har under det senaste året starkt renodlat verksamheten. Tre nischade dotterbolag har därmed lämnat koncernen. Allt för att förstärka Allgons expansion inom kärnverksamheten industriell radiostyrning, säger Johan Hårdén VD för Allgon.

Det nu sålda konsultbolaget WSI utgjorde endast sex procent av Allgonkoncernens omsättning.

Inom Sigma får bolaget verka i ett nytt starkt sammanhang.
– Sigma har med köpet hittat den skarpa kompetens vi behöver, för att i full fart starta vårt nya kontor i Stockholm, säger Björn Lundqvist, CEO Sigma Connectivity.

Allgon säljer WSI till Sigma Connectivity för 16,7 MSEK på kassa- och skuldfri basis.

För ett år sedan slog Allgon fast att koncernen fullt ut ska fokusera på säker industriell radiostyrning. Som en effekt av detta har tre dotterbolag hittills lämnat koncernen.

– Vi tycker det är rätt tidpunkt att sälja nu. WSI har bättre möjlighet att utvecklas med rätt ägare och Allgon kan fokusera på den potential vi ser inom industriell radiostyrning. Där vill vi investera vårt kapital och kompetens, för att bättre bygga aktieägarevärde, säger Johan Hårdén.

Tillväxt kräver fokus
Allgons långsiktiga plan för expansion förstärks nu genom renodling och fokuserad kompetens. Allgon har senaste året rört sig från ett diversifierat svenskt tekniskt konglomerat till ett fokuserat bolag inom industriell radiostyrning. Allgon har en stark bas i europeisk industri samt en pågående global expansion.

– Vi ser goda möjligheter att expandera i nya regioner och marknader. Både genom nya egna försäljningskontor och genom förvärv, säger Johan Hårdén.

Under det gångna året har Allgon startat försäljningskontor i Ryssland, Frankrike och Brasilien.

– Trots pandemin har vi fortsatt ambition att öppna ett nytt dotterbolag under året. Allt för att kunna växla upp, i samma takt som efterfrågan växer tillbaka, säger Johan Hårdén.

Indikativ påverkan och tilläggsköpeskilling
Allgon skrev ned värdet på WSI med 15,9 MSEK under det andra kvartalet. Köpeskillingen hamnar på 16,7 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Realisationsförlusten beräknas uppgå till 5 MSEK och belastar tredje kvartalet.

För mer information, kontakta: 
Johan Hårdén, VD Allgon

johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

 

Om Allgon
Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 380 anställda i 18 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser. 

Prenumerera

Citat

– Allgon har under det senaste året starkt renodlat verksamheten. Tre nischade dotterbolag har därmed lämnat koncernen. Allt för att förstärka Allgons expansion inom kärnverksamheten industriell radiostyrning.
Johan Hårdén VD för Allgon.
– Vi tycker det är rätt tidpunkt att sälja nu. WSI har bättre möjlighet att utvecklas med rätt ägare och Allgon kan fokusera på den potential vi ser inom industriell radiostyrning. Där vill vi investera vårt kapital och kompetens, för att bättre bygga aktieägarevärde.
Johan Hårdén VD för Allgon