Allgon växer genom etablering i Ryssland

Report this content

Allgons dotterbolag Tele Radio stärker sin globala räckvidd och stora distributionsnät av egna dotterbolag och partners genom etableringen av ett dotterbolag i Ryssland. Den ryska marknaden för industriell radiostyrning bedöms ha stor utvecklingspotential där bolagets innovativa lösningar kombinerat med lokal närvaro skapar stora möjligheter.

Allgons dotterbolag Tele Radio verkar globalt och levererar industriell radiostyrning till kunder inom industrin, mobil- samt gruvmarknaden, alla med höga krav på funktionalitet och säkerhet. Den ryska ekonomin är starkt präglad av industrin, inklusive maskintillverkning, gruvor och skogsbruk. Den industriella produktionens andel av BNP uppgick 2018 till cirka 32 procent, motsvarande USD 528 miljarder. Tele Radio bedömer att den ryska marknaden har god tillväxtpotential, delvis på grund av fortsatt ekonomisk tillväxt, men även då kunder blir mer sofistikerade genom tilltagande effektivisering av industrin vilket bidrar till god efterfrågan på radiostyrning.

Verksamheten i Ryssland inkluderar CIS-länderna[1] och kommer att ledas av Karl Norman. Han har en gedigen erfarenhet av den ryska marknaden där han verkat och varit bosatt i över 15 år.

- Etableringen i Ryssland är ytterligare ett exempel på Tele Radios framgångsrika och långsiktiga modell för expansion till nya marknader. Ryssland är geografiskt världens största land rikt på naturresurser och en utbredd industri. Vi bedömer att dessa faktorer medför stor potential för våra lösningar inom industriell radiostyrning i landet. Under ledning av Karl Norman, som har gedigen erfarenhet och kunskap om den ryska marknaden, har vi ambitionen att ta en stark position på denna stora marknad, säger Tele Radios VD Ola Samelius.

- Jag är väldigt stolt över att ha fått förtroendet att starta upp och leda Tele Radios verksamhet i Ryssland och CIS-länderna. Med Tele Radios innovativa lösningar ser vi god potential i att kunna vara en av de drivande aktörerna i utvecklingen för industriell radiostyrning. Vi har redan etablerade partnerskap med ett flertal aktörer inom lyftmarknaden och vårt mål är att vara ett ledande bolag inom premiumsegmentet för radiostyrning i den ryska marknaden i slutet av 2020, säger Karl Norman, VD för Tele Radio Russia/CIS. Tele Radio Russia kommer vara baserat i Moskva.

Allgon meddelade nyligen att Tele Radio etablerar ett dotterbolag i Brasilien, vilket blir bolagets första i Latinamerika. Tele Radio Brazil väntas vara fullt operationellt i slutet av september 2019. Med det nya ryska bolaget har Tele Radio dotterbolag i 17 länder.


För mer information, kontakta: 
Johan Hårdén, Koncernchef Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Ola Samelius, CEO Tele Radio, vice CEO Allgon
ola.samelius@allgon.se                                            
070-884 69 01


[1] Länder i forna Sovjetunionen

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Etableringen i Ryssland är ytterligare ett exempel på Tele Radios framgångsrika och långsiktiga modell för expansion till nya marknader.
Ola Samelius, CEO Tele Radio
Karl Norman, CEO Tele Radio Russia/CIS
Med Tele Radios innovativa lösningar ser vi god potential i att kunna vara en av de drivande aktörerna i utvecklingen för industriell radiostyrning.