• news.cision.com/
  • Allgon AB/
  • Allgons internationella expansion fortsätter med etablering av nytt dotterbolag i Frankrike

Allgons internationella expansion fortsätter med etablering av nytt dotterbolag i Frankrike

Report this content

Allgon stärker sin globala räckvidd genom Tele Radios etablering av ett eget dotterbolag i Frankrike, regionen Rhône-Alpes. I september meddelande Allgon att Tele Radio etablerar dotterbolag i Brasilien och Ryssland.  

Allgon verkar på en global marknad och levererar industriell radiostyrning till kunder inom industrin, mobil- samt gruvmarknaden, alla med höga krav på funktionalitet och säkerhet. Frankrike är en av världens ledande ekonomier och tredje störst i Europa med en BNP som för 2019 beräknas uppgå till över 3 000 miljarder dollar[1]. Landet har en stor industrisektor och ett omfattande jordbruk vilket innebär god potential för Tele Radios erbjudande.

- Vi bedömer att den franska marknaden erbjuder goda tillväxtmöjligheter för Tele Radio. Våra kunder blir allt mer sofistikerade i sin strävan att effektivisera sina processer. Denna utveckling driver efterfrågan på radiostyrning och med ett eget dedikerat dotterbolag kan vi möta den franska marknaden på ett helt nytt sätt, säger Tele Radios VD Ola Samelius.

Tele Radio France kommer att ledas av Mark van der Elst som har utbredd erfarenhet inom automation och har arbetat med Tele Radios radiostyrningslösningar sedan 1987.

- Jag är tacksam och stolt över denna möjlighet och det förtroende jag fått att leda Tele Radios verksamhet i Frankrike. Med Tele Radios robusta produktutbud och lokala support har vi alla förutsättningar att ta en större marknadsandel på den viktiga franska marknaden, säger Mark van der Elst, Managing Director på Tele Radio France.

Allgon meddelade i september att Tele Radio etablerar dotterbolag i Ryssland och Brasilien. Med det nya franska bolaget har Tele Radio nu dotterbolag i 18 länder.

- När vi för drygt ett år sedan förvärvade Tele Radio så var deras modell för tillväxt och internationell expansion en viktig pusselbit i Allgons tillväxtstrategi och tydliga fokus mot industriell radiostyrning. De senaste etableringarna i Frankrike, Ryssland och Brasilien är alla exempel på när denna modell omsätts i praktiken. Europa är en viktig marknad för Allgon och med eget dotterbolag i Frankrike förbättrar vi våra möjligheter till fortsatt tillväxt ytterligare, säger Johan Hårdén, koncernchef på Allgon.

Om Allgon 

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 18 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser. 

[1] Enligt IMFs estimat för 2019, www.imf.org

Taggar:

Prenumerera

Citat

- När vi för drygt ett år sedan förvärvade Tele Radio så var deras modell för tillväxt och internationell expansion en viktig pusselbit i Allgons tillväxtstrategi och tydliga fokus mot industriell radiostyrning. De senaste etableringarna i Frankrike, Ryssland och Brasilien är alla exempel på när denna modell omsätts i praktiken.
Johan Hårdén, CEO Allgon