Allgon vinner order i USA värd 4 MSEK

Report this content

Allgons dotterbolag Tele Radio har erhållit en order från Buffalo Turbine i USA av industriell radiostyrning till turbinblåsutrustning uppgående till 4 MSEK. Ordern kommer att börja levereras under 2020.

Buffalo Turbine, som är en leverantör av turbindrivna damm-, kemikalie- och lövblåsare, kommer att använda radiostyrningssystemet Panther för att ge operatören bättre kontroll över utrustningen på distans vilket minskar risken för bullerskador, samtidigt som den effektiviserar styrningen av maskinen som tidigare utförts med flera olika system.

- Vi är stolta över att Buffalo Turbine återigen väljer Tele Radio som leverantör av radiostyrning till sin utrustning. Denna order har vi vunnit tack vare vår förmåga att leverera radiostyrningslösningar som både möter kundens höga kvalitets- och säkerhetskrav och samtidigt säkerställer flexibel användning i mycket krävande industrimiljöer. Orderns omfattning visar att efterfrågan på industriell radiostyrning är fortsatt stark, säger Miguel Tellez, VD på Tele Radios amerikanska dotterbolag.

För mer information, kontakta: 
Johan Hårdén, Koncernchef Allgon

johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Ola Samelius, CEO Tele Radio, vice CEO Allgon
ola.samelius@allgon.se                                            
070-884 69 01

Prenumerera

Citat

- Vi är stolta över att Buffalo Turbine återigen väljer Tele Radio som leverantör av radiostyrning till sin utrustning. Denna order har vi vunnit tack vare vår förmåga att leverera radiostyrningslösningar som både möter kundens höga kvalitets- och säkerhetskrav och samtidigt säkerställer flexibel användning i mycket krävande industrimiljöer. Orderns omfattning visar att efterfrågan på industriell radiostyrning är fortsatt stark.
Miguel Tellez, VD på Tele Radio LLC