Allgon förvärvar pionjärföretag inom industriell IoT

Allgongruppen fortsätter att satsa på digitalisering och industriell IoT (Internet of Things) och köper teknikföretaget IIOX.

Kista - 21 september, 2017 - Allgon AB (publ) har idag tecknat avtal med huvudägarna i IIOX om att förvärva Industrial Internet of X AB (”IIOX”) Förvärvet av aktierna i IIOX sker genom en apportemission. Transaktionen baseras på ett rörelsevärde om 5 MSEK.

Malmöbaserade IIOX (tidigare Maingate Enterprise Solutions AB) utvecklar och säljer en molnbaserad Internet of Things-plattform för företagstillämpningar inom industri- och energisektorn. IIOX-lösningen innehåller en kraftfull uppsättning teknik för säkerhetskritiska system som gör det kostnadseffektivt och enkelt att koppla upp det växande antalet sensorer och system inom storindustrin. Tjänsten samlar in, analyserar och förvandlar i realtid maskindata (Big Data) till lösningar för storkunder som E.ON, DeLaval och Riksbyggen. IIOX har levererat kommersiella IoT implementationer sedan 2010 och företaget har 20 års erfarenhet av att förädla maskindata. IIOX IoT plattform kommer att stärka Allgons dotterbolag WSI´s kunderbjudande och kommer på sikt att vara en viktig del i Allgongruppens övriga bolag.

Initialt tecknar Allgon ett samarbetsavtal med IIOX och påbörjar aktiviteter fram till tillträdet som beräknas ske i slutet av november 2017. IIOX ingick tidigare i Wireless Maingate-koncernen och har sedan separationen från Wireless Maingate i januari 2015 redovisat underskott. Under hösten 2017 genomförs ett omstruktureringsprogram som innebär att bolaget koncentrerar sin verksamhet till Malmö och att kontoren i Karlskrona och Stockholm avvecklas. Programmet beräknas ge kostnadsbesparingar om 15,4 MSEK på rullande årsbasis och skall vara slutfört på tillträdet. Sammantaget innebär det att bolaget inför 2018 är rustat för att generera positiva bidrag till Allgonkoncernens omsättning och resultat. IIOX förväntas omsätta 7 MSEK under 2017.

Samtliga aktier i IIOX har värderats till 5 MSEK. Allgon har inhämtat en s.k. fairness opnion avseende värderingen från Grant Thornton Sweden AB. I samband med transaktionen kommer Allgon även att ta över lån om cirka 8 MSEK som tillskjutits av Verdane Capital VI K/S och Verdane Capital VI B K/S för att finansiera omstruktureringsprogrammet enligt ovan. De övertagna lånen kommer att kvittas genom utgivande av nya aktier i Allgon.

Huvudägarna i IIOX, Verdane Capital VI K/S, Verdane Capital VI B K/S samt Patrik Björkman, VD i IIOX, har tecknat avtal om försäljning av sina respektive aktier i IIOX till Allgon. Huvudägarna kontrollerar cirka 96 procent av aktierna i IIOX, varav Verdane Capital VI K/S och Verdane Capital VI B K/S kontrollerar 95,3 procent. Minoritetsaktieägarna i IIOX kommer att erbjudas att på samma villkor som huvudägarna att överlåta sina aktier i IIOX till Allgon.

- Allgongruppen gör nu sitt femte förvärv och vi närmar oss en årlig omsättning 250 miljoner kronor på rullande 12 månader, säger Johan Hårdén, VD på Allgon. IIOX är ett utmärkt komplement till övriga bolag och produkter i Allgongruppen samt har stor potential att utvecklas vidare på en mycket intressant marknad. Jag är övertygad om att IIOX kommer att göra oss till en ännu starkare global IoT-spelare, avslutar Hårdén.

Allgon avser att kalla till en extra bolagsstämma i oktober eller början av november 2017 för att fatta beslut om apport- och kvittningsemissionen som är en förutsättning för förvärvet av aktierna i IIOX och övertagandet av lånen. Verdane Capital VI K/S och Verdane Capital VI B K/S är också huvudägare i Allgon. Verdane Capital VI K/S och Verdane Capital VI B K/S har av jävsskäl inte varit delaktiga i Allgons beslut om att förvärva IIOX.

För mer information, kontakta

Johan Hårdén, VD, Allgon
johan.harden@allgon.se
Mobil: 073-385 9219

Om Allgon:

Allgon (ALLG B) är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT.

Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive-, mobil- och telekom-, transport-, bygg- samt broadcastingsektorerna.

Besök allgon.se

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september kl 09.00. Certified Adviser är Redeye AB.  

Johan Hårdén
CEO
Phone: +46 (0)8 792 92 00
Mobile: +46 (0)733 859 219
Email: johan.harden@allgon.se
Web: www.allgon.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Allgongruppen fortsätter att satsa på digitalisering och industriell IoT (Internet of Things) och köper teknikföretaget IIOX.
Allgon förvärvar pionjärföretag inom industriell IoT