Antennaffär värd 30 MSEK till Allgongruppen

Smarteq Wireless AB som ingår i Allgonggruppen har valts till antennleverantör för Aidons pågående utrullning av nya elmätare i Norge.

Fram till 2019 kommer totalt 2.9 miljoner elmätare för fjärravläsning av elförbrukning att installeras i Norge. Antennbolaget Smarteq Wireless är vald leverantör för både antenner och kablage och affären beräknas omsätta 30 MSEK fram till 2019. Aidon har vunnit mer än 50 % av den norska marknaden för nästa generations elmätare som använder trådlös kommunikation för överföring av data.

Smarteq Wireless som ingår i Allgongruppen har en lång historia tillsammans med Aidon. Vi kommer fortsätta att stärka och utveckla vårt partnerskap och ser mycket positivt på affären och framtiden inom affärsområdet Automatic Meter Reader, AMR.

Vi har hög precision på våra leveranser och en  flexibilitet i vårt produkterbjudande i kombination med god kvalité och prestanda. Det händer mycket inom detta område och vi är väldigt nöjda med vår nära kundrelation med Aidon säger Michael Nyqvist försäljningschef på Smarteq Wireless.

Det är helt klart en av de större affärerna vi har tagit inom detta segment och viktigt då vi är i uppbyggnadsfas för hela Allgongruppen. Vi satsar på tillväxt både organiskt och genom förvärv så denna affär är en framgång för alla våra medarbetare säger Johan Hårdén CEO Allgon.

Aidon är en ledande nordisk leverantör av teknologi och lösningar för smarta elnät – Smart Grid. Aidons affärsidé är att bygga en port till det smarta elnätet genom att konstruera öppna och modulära 'Energy Service Devices' för smart mätning, systemlösningar och applikationer. Aidons produkter finns installerade i mer än 1,2 miljoner mätpunkter i Norden. Aidon har kontor i Jyväskylä och Vantaa i Finland, Täby i Sverige och Asker i Norge.

För mer information:

Johan Hårdén                                                                                                                                                                            
CEO Allgon AB                                                                                                        
johan.harden@allgon.se
Tfn 0733 859 219

Michael Nyqvist
Försäljningschef Smarteq
Tel. 0733-859 261
michael.nyqvist@smarteq.com

Taggar:

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar