Delårsrapport för SMARTEQ AB (PUBL) KVARTAL 2, 2014

Andra kvartalet 2014 

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,4 (11,4) MSEK, en ökning med 88 % jämfört med motsvarande  kvartal 2013.
 • Kvartalets resultat uppgick till 1,2 (-3,5) MSEK en resultatförbättring med 4,7 MSEK jämfört med  motsvarande kvartal 2013.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,00 (-0,01) kr/aktie.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,3 (-3,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,3 (-29) %.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,8 (-3,5) MSEK.
 • På årsstämman den 6 maj valdes Claes Beckman och Patrik Bluhme till nya styrelseledamöter.
 • Smarteq har efter rapportperiodens utgång blivit vald leverantör av antenner till laddstolpar för elbilar av en stor internationell kund. Under 2013 har Smarteq tillsammans med kunden deltagit i pilottester där laddstolpar placerats ut. Funktionen är att trådlöst mäta laddningskapacitet, kommunicera debiteringsunderlag och kontrollera laddningsstationen. Projekten som koncentrerats till Holland har nu avslutats och produktion av mindre serier avsedda för leverans till Europa och Kina har påbörjats.

Januari–juni 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (22,8) MSEK, en ökning med 80 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till 1,4 (-6,5) MSEK en resultatförbättring med 7,9 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,00 (-0,02) kr/aktie.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (-5,9) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,2 (-26) %.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,3 (-6,7) MSEK.
 • Smarteq har avvecklat belåningen av kundfakturor via factoring vilket möjliggjorts genom anslutning till Volvos SCF program.
 • Smarteq har bytt logistikpartner för att klara den kraftiga omsättningsökning som leveranserna av den nya multifunktionsantennen medför.
 • Smarteq har tecknat avtal med Expert Nordic om försäljning och distribution av antenner som används för att säkerställa stabilare och säkrare kommunikation inom mobilt bredband. Avtalet omfattar Norge, Danmark och Finland och mer än 600 butiker.
 • NetonNet börjar sälja Smarteq antenner för mobilt bredband.
 • Smarteq har nominerats till ett nytt utvecklingsprojekt av fordonstillverkaren Bentley.

VD har ordet

Det andra kvartalet visar på en fortsatt stark omsättnings- och resultatutveckling. Framför allt gläds jag åt att vi kan öka omsättning och resultat utan att kostnaderna för att driva verksamheten ökar. Detta visar att vår affärsmodell är skalbar och att vi kan expandera ytterligare utan att kostnadsmassan påverkas nämnvärt.  Genom att Smarteq nu har ett positivt kassaflöde kan vi gå in i en ny fas, blicka framåt och styra vår egen framtid.

Bolagets verksamhet är uppdelad på tre olika affärsområden Automotive, M2M och Consumer.  Grunden i alla affärsområden är att Smarteqs produkter skall vara tillförlitliga och av hög kvalité vilket möjliggör en högre prissättning. Smarteq är inte ett bolag som levererar till en massmarknad där pris är det huvudsakliga konkurrensmedlet, utan vi är nischade mot segment i marknaden där kraven på funktiontionalitet är viktiga och viljan att betala för kvalité högre. Bolaget är nu finansiellt stabilt och därmed är det hög tid att ytterligare positionera och tydliggöra vårt budskap till marknaden. Robusta konstruktioner med hög tillförlitlighet kännetecknar vårt varumärke. Vårt arbete blir att förstärka, uppdatera och kommunicera detta tydligt till marknaden. Jag är övertygad om att detta kommer att leda bolaget till fortsatt expansion.

Ett utmärkt exempel är den affär som kommunicerades under augusti månad. En internationell storkund har inlett ett samarbete med Smarteq avseende laddstolpar för elbilar.  Smarteq har sedan 2013 bedrivit pilotserier i centrala Europa där varje laddstolpe förses med trådlös kommunikationsteknik för avläsning av elförbrukning och kontroll av systemet. Miljöerna för laddstationer är krävande och antennerna måste klara tuffa krav på kvalité och utsatthet, vilket är Smarteqs starka sidor. När marknaden för elbilar tar fart är det min ambition att Smarteq skall vara väl positionerade för att bli en viktig aktör i denna framväxande marknad.

Smarteq har inte mindre är 25 produktpatent, mönsterskydd och varumärken i patentportföljen. Vi har en produktfamilj som vi är stolta över och under de kommande kvartalen kommer vi att lansera nya och vidareutvecklade produkter. Vi bedriver även utvecklingsprojekt åt kunder vilket befäster vår position som antennutvecklare och ger oss ett kvitto på att vi har en hög teknisk kompetens i bolaget.

Under andra kvartalet har vi dessutom haft en bra utveckling inom affärsområdet M2M (Machine to Machine). Trots att inga utrullningar av automatisk elmätaravläsning är pågående så har försäljningen utvecklats positivt.  Inom området Consumer har vi blivit utvalda partners till Telia och operatören 3 avseende våra produkter för mobilt bredband. Detta är strategiskt viktigt för Smarteq då operatörerna i allt högre grad bearbetar marknaden för M2M där antalet applikationer kopplade till mobilt bredband stadigt ökar.  Avslutningsvis så utvecklas affärsområdet Automotive väl.

Jag är mycket nöjd med hela teamets engagemang och driv och vi går mot en spännande höst med flera nya spännande projekt.

Kista den 28 augusti 2014

Johan Hårdén

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar