Delårsrapport för Smarteq AB (publ),org nr 556387-9955 januari-mars 2011.

Försäljningsökning 34 %

Kvartalets försäljning uppgick till 13,9 (10,3) mkr, en ökning med 34 % jämfört med föregående år. Ökningen för Automotive uppgår till 57 % och inom marknadssegmentet communications var ökningen 21 %.

Rörelseresultatet på eBITDA-nivå uppgick till -0,6 (-1,1) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -4 (-11) %. Periodens resultat har påverkats av valutakursdifferenser uppgående till 0,1 mkr (-0,3 mkr).

Orderstocken per den sista mars 2011 uppgick till 28,8 (12,9) mkr, 123 % högre än föregående år.

Smarteq har kontrakterats av Aidon för att leverera antenner till installationer av nya generationens elmätare, »smart meters«, för trådlös överföring av data. Aidon kommer under 2011 att leverera fler än 300 000 smart Meters till den finländska marknaden.

Bolaget har erhållit samt levererat en order på 10 000 antenner från en av de större operatörerna i norden under mars månad.

VD-kommentar

Förändringarna i Smarteq har satt sig och hela bolaget har intensifierat fokus på proaktiv försäljning och lönsamhet. Den starka uppgången inom marknadssegmentet Automotive syns nu tydligt i resultatet samtidigt som segmentet communications visar att vår ökade närvaro på marknaden ger effekt.

Givet nuvarande marknadsförutsättningar ser vi en fortsatt positiv utveckling under 2011.

Kommande rapporter

Delårsbokslut kvartal 2 25 aug 2011

Delårsbokslut kvartal 3 28 okt 2011

Bokslutskommuniké 2011 17 feb 2012

Smarteq AB (publ),

Box 4064, 182 04 Enebyberg,

tel: 08-792 92 00

info@smarteq.com

Om oss

Allgon är en svensk bolagsgrupp som utvecklaroch levererar trådlösa kommunikationslösningar för industriella och robusta miljöer på den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar