Delårsrapport januari - mars 2012 för Smarteq AB

Delårsrapport för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för kvartal 1, 2012

  • Kvartalets försäljning uppgick till 14,1 (13,9) MSEK, en ökning med 1 % jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till 0 (-0,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0 % (-4 %). Periodens resultat har påverkats av valutakursdifferenser uppgående till 0 (0,1) MSEK.
  • Smarteq har blivit utsedd till en av två leverantörer, som under sommaren och hösten 2012 skall förse en kund med antenner för fjärravläsning av el- och gasmätare i England
  • Smarteq:s nyemission blev övertecknad och genom emissionen tillförs Smarteq 14,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Orderstocken per 31 mars 2012 uppgick till 21,7 (28,8) MSEK, en minskning med 24,6 % jämfört med föregående år

Johan Hårdén, VD 
Tel: 0733 859 219 
E-post: johan.harden@smarteq.se


Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar