Delårsrapport januari - mars 2012 för Smarteq AB

Delårsrapport för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för kvartal 1, 2012

  • Kvartalets försäljning uppgick till 14,1 (13,9) MSEK, en ökning med 1 % jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till 0 (-0,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0 % (-4 %). Periodens resultat har påverkats av valutakursdifferenser uppgående till 0 (0,1) MSEK.
  • Smarteq har blivit utsedd till en av två leverantörer, som under sommaren och hösten 2012 skall förse en kund med antenner för fjärravläsning av el- och gasmätare i England
  • Smarteq:s nyemission blev övertecknad och genom emissionen tillförs Smarteq 14,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Orderstocken per 31 mars 2012 uppgick till 21,7 (28,8) MSEK, en minskning med 24,6 % jämfört med föregående år

Johan Hårdén, VD 
Tel: 0733 859 219 
E-post:  johan.harden@smarteq.se


Om oss

Allgon är en svensk bolagsgrupp som utvecklaroch levererar trådlösa kommunikationslösningar för industriella och robusta miljöer på den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar