Delårsrapport januari–juni 2015 SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955, KVARTAL 2, 2015

Andra kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,5 (21,4) MSEK, en ökning med 33 % jämfört med motsvarande
  kvartal 2014.
 • Kvartalets resultat uppgick till 3,2 (1,2) MSEK en resultatförbättring med 2,0 MSEK jämfört med
  motsvarande kvartal 2014.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,00) kr/aktie.
 • Kvartalets EBITDA uppgick till 5,7 (2,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (1,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,4 (6,3) %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,8 (1,8) MSEK.
 • Smarteq förvärvar Kathreins Aftermarket verksamhet med tillträde 2015-05-01. Förvärvet innebär att Smarteq tar över en verksamhet som omsätter ca 15 MSEK på årsbasis. Förvärvet innebär också att Smarteq får tillgång till ett europeiskt distributionsnätverk för befintliga och framtida produkter samt utökar produktportföljen med cirka 40 nya produkter. Köpeskillingen uppgick till 8,7 MSEK varav 0,3 MSEK avsåg lager.
 • På årsstämman utsågs Christer Palm till styrelsens ordförande efter Yngve Andersson som avböjt omval. Anders Björkman valdes till ny styrelseledamot.
 • Nettoomsättningen uppgick till 57,3 (41,0) MSEK, en ökning med 40 % jämfört med motsvarande period 2014.
 • Periodens resultat uppgick till 7,7 (1,4) MSEK en resultatförbättring med 6,3 MSEK jämfört med motsvarande period 2014.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,00) kr/aktie.
 • Periodens EBITDA uppgick till 12,4 (3,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,8 (1,7) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,6 (4,2) %.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,5 (12,3) MSEK.

Januari–juni 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 57,3 (41,0) MSEK, en ökning med 40 % jämfört med motsvarande period 2014.
 • Periodens resultat uppgick till 7,7 (1,4) MSEK en resultatförbättring med 6,3 MSEK jämfört med motsvarande period 2014.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,00) kr/aktie.
 • Periodens EBITDA uppgick till 12,4 (3,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,8 (1,7) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,6 (4,2) %.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,5 (12,3) MSEK.

VD har ordet

Andra kvartalet har försäljningsmässigt och resultatmässigt utvecklats positivt. Under kvartalet har vi haft en fortsatt stark försäljning inom affärsområdet Automotive. Under senare delen av kvartalet bidrog även förvärvet av Kathrein Aftermarketverksamheten till resultat och omsättning på ett tillfredställande sätt. Årets första sex månader har i hög grad präglats av ett intensivt arbete med förvärvet av Kathrein Automotives Aftermarketverksamhet. Förutom att addera 150 nya kunder, både distributörer och direktkunder, en omsättning på 15 MSEK, har vi även fått en ny försäljningskanal i Europa.  Bland kunderna finns ett antal geografiskt spridda större distributörer och till skillnad mot traditionella distributörer som jobbar med bredare produktportföljer, är dessa distributörer specialiserade på antenner och mobila lösningar. Vår ambition är att bygga ett europeiskt distributionsnät med de största distributörerna i den förvärvade kundstocken. Dessa distributörer säljer idag Kathreins produktportfölj där nuvarande eftermarknadsprodukter som Smarteq förvärvat ingår. Planen är att addera Smarteqs produktportfölj och teckna nya distributionsavtal som även omfattar Smarteqs M2M produkter. Detta förvärv visar att bolaget har kapacitet att genomföra förvärv som utvecklar vårt kunderbjudande och där ett väl sammansvetsat team med god kostnadskontroll integrerar den förvärvade verksamheten med befintlig verksamhet på ett förtjänstfullt sätt.

Efter tillträdet den första maj har Smarteq tecknat sju nya distributionsavtal som omfattar hela Smarteqs produktportfölj. Seamcom som täcker en stor del av den tyska marknaden är den viktigaste nya distributören. Kathrein är en världsledande tillverkare av antenner och kommunikationsteknik och en stor leverantör till Ericsson. Med en omsättning på mer än 10 miljarder och global närvaro är detta samarbete ett av det bästa erkännande Smarteq kan erhålla. Kathrein står, i likhet med Smarteq, för hög kvalité och båda bolagen har ett gott kundrenommé. Smarteq arbetar på att utveckla denna relation ytterligare och det är vår ambition att genomföra liknande förvärv och addera fler närliggande produktkategorier till samma försäljningskanal.

Inom produktutveckling planeras lansering av en rad nya produkter under fjärde kvartalet. En ny antennprodukt framtagen för den kommande installationsfasen av elmätare och infrastruktur i Norge lanseras i november. En av våra nyckelkunder på den norska marknaden har vunnit flera upphandlingar och kommer att ta en stor marknadsandel i den kommande utrullningen av elmätare vilket är positivt för Smarteq. Smarteq har lång erfarenhet inom AMR (Automatic Meter Reading) av att leverera stora volymer med hög kvalitet vilket ger oss ett fint utgångsläge för att ta betydande affärer i Norge under 2016. Sett till den senaste installationsfasen i Finland har fler aktörer och tillverkare tillkommit vilket innebär att konkurrensen hårdnat men Smarteqs konkurrensfördel är långa, starka kundrelationer och teknisk kunskap som ger mervärden till kunderna.  Positivt inom segmentet AMR är att förfrågningar börjat komma från Österrike inför kommande installationsprojekt. Smarteq kommer att delta vid årets mässa inom AMR den s.k. European Utility Exhibition, som i år hålls i Österrike. Smarteq ställer ut tillsammans med Kathreins österrikiska dotterbolag.

Vårt primära fokus under resterande del av året ligger på försäljning och uppbyggandet av ett europeiskt distributionsnätverk. Samtidigt fortsätter arbetet med att finna fler möjligheter till förvärv. Jag är väldigt nöjd med att vi inom kort tid, via förvärvet av Kathrein Aftermarketverksamheten, positionerat Smarteq i ett bra läge där bolaget inte är lika beroende av Automotive verksamheten och några få kunder. Med en ny ordförande och med ett tydligt fokus på tillväxt via förvärv kommer resterande del av året bli intensivt och spännande.

Kista den 28 augusti 2015

Johan Hårdén

Johan Hårdén, VD
Tel: 0733 859 219
E-post: johan.harden@smarteq.com

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar