Delårsrapport januari–mars 2015

Första kvartalet 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 28,8 (19,6) MSEK, en ökning med 47 % jämfört med motsvarande kvartal 2014.
  • Kvartalets resultat uppgick till 4,5 (0,2) MSEK en resultatförbättring med 4,3 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2014.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,00) kr/aktie.
  • EBITDA uppgick till 6,7 (1,2) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,5 (0,4) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,3 (2,0) %.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,7 (10,5) MSEK.
  • Smarteq lanserar en ny produkt under namnet AllDisc. Denna antenn är anpassad för frekvensbanden.698-960 MHz och 1710-2690 MHz, 4G. Antennen bygger på samma plattformskoncept som en av Smarteqsstörsta försäljningsframgångar ”SmartDisc”.

Efter rapportperiodens utgång

  • Smarteq förvärvar Kathreins Automative Aftermarket verksamhet med tillträde 2015-05-01. Förvärvet innebär att Smarteq tar över en verksamhet som omsätter ca 15 MSEK på årsbasis. Förvärvet innebär också att Smarteq får tillgång till ett europeiskt distributionsnätverk för befintliga och framtida produkter samt utökar produktportföljen med 35 nya produkter.


VD har ordet

Den 28 april 2015 blev utan tvekan en milstolpe i Smarteqs historia då vi offentliggjorde affären med Kathreins Automative Aftermarket.
Affären innebär att Smarteq förvärvar Kathreins Automative Aftermarket verksamhet. Verksamheten har idag mer än 150 kunder
och försäljningskanaler i 20 länder med en årlig omsättning om 15 MSEK. Vi övertar en produktfamilj om 35 produkter och tecknar samtidigt ett tillverkningsavtal med Kathrein Sachsen som är den
tillverkningsenhet där den förvärvade produktportföljen tillverkas. Kathrein är en världsledande tillverkare av antenner och kommunikationsteknik
och en stor leverantör till Ericsson. Koncernen har produktionskapacitetet världen över. Med en omsättning på
närmare 10 miljarder och ett världsomfattande nätverk av försäljningskanaler är detta samarbete ett av det bästa erkännandet
Smarteq kan få. Kathrein står i likhet med Smarteq för hög kvalité och båda bolagen har högt kundrenommé.
Från och med den 1 maj 2015 har Smarteq övertagit kunddialogen, orderhanteringen och logistikprocessen. Årets första månader
har präglats av intensiva förhandlingar och nu går vi in i en fas av kundbearbetning. Vår huvudfokus under resterande del av
kvartalet kommer att vara att få den nya affären att integreras i vår befintliga affär. Affärsområdet som vi förvärvar innebär utöver redan
befintlig omsättning en möjlighet att erbjuda dels vår befintliga kundportfölj men också framgent en möjlighet att addera nya
produkter till nätverket av distributörer och återförsäljare. Smarteq har utvecklat en del nya produkter, bland annat Alldisc.
Inom kort kommer vi att utöka produktsortimentet med nya produkter från en av våra befintliga leverantörer. Dessa produkter som
kvalificerats in under Smarteqs hårda kvalitetsregler kommer att säljas under vårt varumärke. För Smarteq är denna affär det första
steget som öppnar dörren till fler affärsmöjligheter på lång sikt där partnerskapet och affären med våra teknikpartners utvecklas. Som
vi tidigare sagt kommer Smarteq att leta aktivt för att utöka vår verksamhet via icke organisk tillväxt och i och med Kathrein affären
läggs grunden till en fortsatt utveckling i den riktningen. Första kvartalet 2015 innebar ett rekordresultat men vi skall komma ihåg att vi har, som många andra företag inom exportindustrin
haft en positiv effekt av den stigande dollarkursen. Därtill har vårt affärsområde Automotive som helhet haft större uttag av produkter
under första kvartalet än förväntat. Vi är nöjda med att de åtgärder som vidtagits för att generera nya intäkter gett resultat
och att kostnaden för att driva verksamheten är lägre än under motsvarande period förra året. Utfasningen av Volvo Lastvagnar
löper enligt plan. Under vecka 49 avslutar vi leveranserna till den nya FH serien. Vårt huvudkontrakt med Volvo är fortfarande aktivt
och genom affären med Kathrein och det långsiktiga partnerskap det innebär har vi nu ett starkare erbjudande på tunga fordon generellt
sett. Den plattform som vi har utvecklat för tunga fordon kommer att erbjudas andra kunder och vi har ett pågående arbete med att utveckla nästa generations antenner för bussar och publika
transportmedel. Både M2M och Consumer har utvecklats enligt plan och där ser vi att våra partners inom AMR(Automatic Meeter Reader) har offentliggjort
flera kontrakt avseende installationer av elmätare i Norge. Vi har tidigare aviserat en förväntan att affärer borde komma igång
i små serier under året för att under 2016 intensifieras ytterligare. Vår bedömning av marknadssituationen kvarstår.
Inför resten av året har vi satt högsta fart och parallellt med att integrera Kathrein affären så letar vi efter fler möjligheter för icke organisk
tillväxt. Med en kompetent styrelse, ett välmotiverat team och en stark ekonomisk ställning har vi alla möjligheter att utveckla Smarteq vidare.

Kista den 4 maj 2015
Johan Hårdén


Johan Hårdén, VD
Tel: 0733 859 219
E-post: johan.harden@smarteq.com

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar