Förändring i Åkerströms Björbo ledning

Allgon AB meddelar idag att man kommit överens om att inte förlänga Tommy Larssons konsultavtal som ansvarig för Åkerströms Björbo AB. Tommy Larsson har sedan 2016 agerat som interim VD via bolag. Åkerströms har under de senaste året genomgått en omställningsprocess som gett positiv effekt med lönsamhet som följd. Bolaget går nu in i nästa fas med målsättningen att växa. En rekryteringsprocess har inletts för att finna en ersättare med lämplig profil.

Kontakt:

Johan Hårdén
Allgon AB
Tel.0733 859219
E-post: johan.harden@allgon.se

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 klockan 10.00.

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar