Förändring i Åkerströms Björbo ledning

Allgon AB meddelar idag att man kommit överens om att inte förlänga Tommy Larssons konsultavtal som ansvarig för Åkerströms Björbo AB. Tommy Larsson har sedan 2016 agerat som interim VD via bolag. Åkerströms har under de senaste året genomgått en omställningsprocess som gett positiv effekt med lönsamhet som följd. Bolaget går nu in i nästa fas med målsättningen att växa. En rekryteringsprocess har inletts för att finna en ersättare med lämplig profil.

Kontakt:

Johan Hårdén
Allgon AB
Tel.0733 859219
E-post: johan.harden@allgon.se

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 klockan 10.00.

Om oss

Allgon är en svensk bolagsgrupp som utvecklaroch levererar trådlösa kommunikationslösningar för industriella och robusta miljöer på den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar