Ny adjungerad ledamot i Smarteq styrelse

Claes Beckman tillträder som ny adjungerad ledamot i Smarteqs styrelse från den 1 december 2013. Claes Beckman innehar en professur inom antennsystemteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och har mer än 30 års erfarenhet av utveckling inom antenn och radiokommunikation. Han är grundaren till KTHs forskningscenter i Kista, Wireless@kth, och f.d. forskningschef vid antenntillverkaren Allgon. Claes är även delaktig i det pågående EU projektet METIS vilket leder utvecklingen av nästa generations mobilnät, 5G.

-       ”Jag har på avstånd följt Smarteqs positiva utveckling de senaste åren och det skall bli väldigt spännande att få möjligheten att mer aktivt få delta i verksamheten och hjälpa till att positionera företaget i den snabbt föränderliga marknaden för trådlös kommunikation”, säger Claes Beckman

-       ”Det är med stor glädje vi ser att Claes Beckman ansluter som ledamot till Smarteqs styrelse. Smarteq verkar i en internationell miljö där vi ser Claes komptens och kontaktnät som en stor tillgång säger Yngve Andersson ordförande Smarteq.

För mer information kontakta

Yngve Andersson
Tel: 070 514 12 70
E-post: yngve.andersson@home.se

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Asien och Europa. Smarteq har totalt 15 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium Nordic som Certified Adviser.

För mer information se: www.smarteq.com

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar