Ny adjungerad ledamot i Smarteq styrelse

Claes Beckman tillträder som ny adjungerad ledamot i Smarteqs styrelse från den 1 december 2013. Claes Beckman innehar en professur inom antennsystemteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och har mer än 30 års erfarenhet av utveckling inom antenn och radiokommunikation. Han är grundaren till KTHs forskningscenter i Kista, Wireless@kth, och f.d. forskningschef vid antenntillverkaren Allgon. Claes är även delaktig i det pågående EU projektet METIS vilket leder utvecklingen av nästa generations mobilnät, 5G.

-       ”Jag har på avstånd följt Smarteqs positiva utveckling de senaste åren och det skall bli väldigt spännande att få möjligheten att mer aktivt få delta i verksamheten och hjälpa till att positionera företaget i den snabbt föränderliga marknaden för trådlös kommunikation”, säger Claes Beckman

-       ”Det är med stor glädje vi ser att Claes Beckman ansluter som ledamot till Smarteqs styrelse. Smarteq verkar i en internationell miljö där vi ser Claes komptens och kontaktnät som en stor tillgång säger Yngve Andersson ordförande Smarteq.

För mer information kontakta

Yngve Andersson
Tel: 070 514 12 70
E-post: yngve.andersson@home.se

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Asien och Europa. Smarteq har totalt 15 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium Nordic som Certified Adviser.

För mer information se: www.smarteq.com

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar