Satmission, ett företag inom Allgongruppen, vinner nya ordrar i Tjeckien och Kina

STOCKHOLM, Sverige - 13 september, 2017 – Detta är en komplettering till tidigare information som offentliggjordes i PM den 13 september 2017 klockan 09.00.

Satmission, ett företag som förvärvades av Allgongruppen den 30 mars 2017, har tecknat ett avtal om att integrera sin satellitantenn-lösning Live / Now i Česká Televizes broadcastingsystem i Tjeckien,  samt ytterligare ett avtal om att integrera samma lösning till en kinesisk systemintegratör, NDT, New Digital Technology.

Projekten startar och avses att genomföras under Q4, 2017. Värdet på respektive order uppgår till 2.500.000 kronor och 500.000 kronor.

- Vi är väldigt glada över förtroendet. Dessa två nya affärer är ett kvitto på att vårt nyförvärvade dotterbolag med dess kvalitetslösningar vinner viktiga strategiska affärer på nya marknader i Kina och i Östeuropa, säger Johan Hårdén, vd, Allgon.

För ytterligare information kontakta:

Johan Hårdén, vd, Allgon


johan.harden@allgon.se

 +46 733 859 219

Om Allgon:

Allgon (ALLG B) är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT.

Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Besök allgon.se

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2017 kl 16.00. Certified Adviser är Redeye AB.   

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar