Smarteq AB: Delårsrapport januari – juni 2011för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för kvartal 2, 2011

Positivt kvartal på EBITDA nivå

Andra kvartalet

 • Kvartalets försäljning uppgick till 15,7 (12,8) mkr, en ökning med 22% jämfört med föregående år. Ökningen för Automotive uppgår till 21% och inom marknadssegmentet Communications var ökningen 23%.
 • Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick för andra kvartalet till 0,1 (-0,4) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0 (-3)%. Periodens resultat har påverkats av valutakursdifferenser uppgående till 0,0 (-0,2) mkr.
 • Rörelseresultatet exklusive goodwill avskrivningar uppgick till -0,4 (-0,9) mkr, en förbättring med 0,5 mkr jämfört med föregående år.
 • Orderstocken per den sista juni 2011 uppgick till 25 (25) mkr, samma nivå som föregående år.
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,01 (-0,02) kr.
 • Ett europaavtal med en av världens största distributörer av elektronikkomponenter, Avnet Memec har tecknats. Avtalet omfattar 19 länder där Avnet kommer att sälja och distribuera Smarteqs antenner för Machine-to-machine (M2M) och telematiklösningar.
 • Bolaget har under kvartalet erhållit samt levererat en order på 12 000 antenner från en av de större telekom-
  operatörerna i Norden.
 • Nobina har valt Smarteq som leverantör av antenner. Bland annat till förbättrade säkerhetskameror på 400 bussar i SL-trafiken samt för internet ombord för de nya bussarna som trafikerar sträckan Norrtälje –Stockholm.
 • På bolagstämman den 5 maj beslutades om ett optionsprogram till alla anställda i bolaget. Optionsprogrammet övertecknades och optionerna fördelades därmed proportionellt i förhållande till tecknat antal.

Första halvåret

 • Första halvårets försäljning uppgick till 29,6 (23,1) mkr, en ökning med 28% jämfört med föregående år. Ökningen för Automotive uppgår till 36% och inom marknadssegmentet Communications var ökningen 22%.
 • Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick för första halvåret till -0,5 (-1,5) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -2 (-6)%. Periodens resultat har påverkats av valutakursdifferenser uppgående till 0,0 (-0,5) mkr.
 • Rörelseresultatet exklusive goodwill avskrivningar uppgick till -1,6 (-2,5) mkr, en förbättring med 0,9 mkr jämfört med föregående år.
 • Smarteq har kontrakterats av Aidon för att leverera antenner till installationer av nya generationens elmätare, »Smart meters«, för trådlös överföring av data. Aidon kommer under 2011 att leverera fler än 300 000 Smart Meters till den finländska marknaden.
 • Bolaget har erhållit samt levererat en order på 10 000 antenner från en av de större telekomoperatörerna
  i Norden under mars månad.
 • Nya anställda i ledningen från januari är Johan Hårdén, Vice VD och Försäljningschef, Mats Teir, CFO samt Christian Olsson, COO, chef för Operations (inköp, logistik, produktion och kvalitet). Med rekryteringarna stärks bolagets stomme på de viktigaste områdena och får en erfaren, offensiv och kompetent ledning.

VD-kommentar

 • Andra kvartalet gav ett positivt resultat på EBITDA nivå. Våra marknadsområden, Automotive och Communications, visar på fortsatt uppgång jämfört med föregående år.
 • Distributionsavtalet med Avnet Memec är en milstolpe i Smarteqs historia och det kommer att ge oss tillgång till betydligt fler kunder. På kort sikt innebär det en ökad spridning av vår befintliga katalog av antenner och på lite längre sikt ger det oss goda möjligheter att komma med redan från start i fler utvecklingsprojekt av kommunikationsutrustning inom t ex M2M, Machine-to-Machine, runt om i Europa.

Smarteq AB (publ),

Box 4064, 182 04 Enebyberg,

tel: 08-792 92 00

info@smarteq.com

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar