Smarteq kvartalsrapport oktober - december 2011 och bokslutskommuniké

2011

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen för kvartalet uppgick till 13,9 (13,7) mkr, en ökning med 1% jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet på EBITDA-nivå exklusive jämförelsestörande poster uppgick för kvartalet till -2,4 (-1,5) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på -17% (-11%).
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,2 (-3,8) mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster uppgående till -2,8 (-1,1) mkr.
 • Styrelsen beslutade att utse Johan Hårdén till ny VD den 6 december 2011, då Henrik Lindén valt att lämna posten.
 • Styrelsen utvärderar olika alternativ för genomförande av en nyemission i syfte att stärka bolagets finansiella situation.

Tolvmånadersperioden

 • För helåret blev omsättningen 57,4 (50,9) mkr, en ökning med 13% jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet på EBITDA-nivå exklusive jämförelsestörande poster uppgick för helåret till -3,3 (-3,0) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på -6% (-6%).
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,7 (-8,7) mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster uppgående till -2,8 (-1,1) mkr hänförligt till kostnader för avveckling av personal.
 • Orderstocken minskade från 24 mkr till 21 mkr vid utgången av 2011.
 • Ett europaavtal med en av världens största distributörer av elektronikkomponeter, Avnet Memec har tecknats. Avtalet omfattar 19 länder där Avnet kommer att sälja och distribuera Smarteqs antenner för Machine-to-Machine(M2M) och telematiklösningar.
 • Nobina har valt Smarteq som leverantör av antenner. Bland annat till förbättrade säkerhetskameror på 400 bussar i SL-trafiken samt för internet ombord för de nya bussarna som trafikerar Norrtälje Stockholm.
 • En ny antennplattform för kommersiella fordonsapplikationer har lanserats som ett resultat av ett gemensamt forskningsprojekt (GreenCom) med Skogsforsk, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt KTH Wireless. Multifunktionsantennen som innehåller stöd för mobilt bredband samt positionering, är anpassad för att användas bland annat för telematikutrustningen i skogsmaskiner, bussar och utryckningsfordon.

Smarteq AB (publ),

Kronborgsgränd 7

164 46 KISTA

tel: 08-792 92 00

info@smarteq.com

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar