Om oss

Alligator är ett privatägt svenskt bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade antikroppar för immunterapi av cancer. Alligators läkemedelsutveckling sträcker sig från idé till klinisk utveckling och Bolaget använder sig av sina patentskyddade teknologiplattformar ALLIGATOR-GOLD® och FIND® för att ta fram nya antikroppsbaserade läkemedel. Tillsammans gör dessa teknologier det möjligt att ta fram läkemedelskandidater med förbättrade egenskaper, både avseende effekt och säkerhet. Alligator grundades 2001 med huvudkontor på Medicon Village i Lund, Sverige.