AppSpotr Asia i slutförhandling avseende samarbetsavtal i Kina med koppling till milstolpe 2

Appspotr Asia slutförhandlar nu med stöd från Novel Unicorn ytterligare avtal med strategiska samarbetspartners i Kina. Avtalen är kopplade till den andra milstolpen i samarbetsavtalet mellan Appspotr och Novel Unicorn.

Samarbetsavtalet mellan Appspotr och Novel Unicorn byggde på fem milstolpar där de första två avsåg att teckna avtal som skapar förutsättningar för att nå försäljningsmålen i de sista tre. För varje milstolpe som uppfylls tilldelas Novel Unicorn teckningsoptioner i Appspotr samtidigt som Appspotrs ägarandel i Appspotr Asia ökar. Den första milstolpen gällde betalningslösningar och är, som tidigare har kommunicerats, redan uppfylld.  

Den andra milstolpen gäller avtal med strategiskt viktiga samarbetspartners som skapar förutsättningar för att nå försäljningsmålen i de tre sista milstolparna. Utvärderingen av dessa avtal som nu är i slutförhandling beräknas vara klar senast den 31 mars 

För ytterligare information, kontakta:
Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: patric@appspotr.com 

Om Appspotr AB
Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Om Appspotr Asia
AppSpotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (30%) och Novel Unicorn (70%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2018.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Prenumerera

Dokument & länkar