Justis- og Beredskapsdepartementet i Norge är osäkra på om en kommun måste fastlägga ett Planprogram

Justis- og Beredskapsdepartementet i Norge har svarat på Miljøverndepartementets begäran om hjälp med att tolka vad Plan- og Byggningsloven säger angående om en kommun måste fastlägga ett Planprogram eller ej. Av svaret framgår att Lovavdelningen är osäker på om en kommun måste fastlägga ett Planprogram för ett privat företag som önskar göra konsekvensutredningar till ett Reguleringsprogram.

Arctic Gold har väntat länge på att kommunledningen i Kautokeino skulle få hjälp med lagtolkningen av Justis- og Beredskapsdepartementet samt hur Miljøverndepartementet skulle hantera frågan. Hjälp med lagtolkningen var en fråga från kommun för att de i sin tur skulle kunna fatta sitt beslut om vårt modifierade Planprogram.

Lovavdelningen skriver bland annat ”Under tvil er vi kommet til at en kommune antakelig ikke har plikt til å fastsette planprogram for en privat planlegging av en detaljregulering i tilfeller der kommunen ikke ønsker det påtenkte tiltaket”.

-I dag vet vi inte hur Miljøverndepartementet och kommunen kommer att hantera frågan men vi ser att lagstiftningen och tolkningen därtill tycks vara flexibel och att vårt ärende bara kan hanteras genom politiska beslut säger vd, Lars-Åke Claesson.

-Denna osäkerhet är oacceptabel för gruvprojekt och vi ser det mycket svårt och frustrerande. Om Norge önskar nya investeringar måste denna osäkerhet lösas säger ordförande, Krister Söderholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Qualified Person och Europageolog.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten. Arctic Golds aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ARCT. Certified Adviser är Redeye. Mer information om bolaget finns på www.arcticgold.se.

Om oss

Arctic Gold AB är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Vid sidan av Bidjovagge har Arctic Gold ett antal intressanta guld- och basmetallprojekt i Sverige. Telefon: 018-15 64 23Mobil: 070-673 32 94