Om oss

Assistansboken är ett kommunikationsverktyg för personlig assistans som utvecklas i nära samarbete med våra kunder. Systemet är uppbyggt i moduler specialdesignade och anpassade för personlig assistans. Systemet har idag ca 300 aktiva användare. Assistansboken är ett verksamhetsstöd för assistansbolag och kommuner som arbetar utifrån individens perspektiv med kunden och anhöriga i fokus. Assistansboken brukar beskrivas som ett ”Facebook specialanpassat för LSS-verksamheter”. Brukaren är den som har kontroll över sin personliga Assistansbok, i vissa fall genom god man eller målsman. En medlem i en enskild persons Assistansbok kan vara allt ifrån en anhörig, personlig assistent eller för den delen vem som helst som man själv, som brukare eller familj, anser bör ha tillgång till hela eller delar av systemet. Systemet har ett avancerat behörighetssystem som gör att man kan skala upp eller ner varje enskilds medlems tillgång till information i princip hur mycket som helst. Det finns exempel på medlemmar som bara har haft tillgång till en enda modul under en tidsbegränsad period, där den endast haft möjligheten att se informationen den själv har lagt in.