Om oss

Atkins-gruppen är ett av världens ledande tekniska konsultföretag börsnoterat och med huvudkontor i England och kontor i Europa, Mellanöstern, Asien och Amerika. Atkins Sverige AB med ett 80-tal medarbetare ingår i gruppen som ett helägt dotterbolag som arbetar med utredning, planering och projektering och av vägar, järnvägar och andra anläggningar inom infrastrukturen på den svenska marknaden med kunder som Banverket, SL Storstockholms Lokaltrafik, Vägverket, kommuner m. fl.