hetrogenity


Figuren visar hur mycket en interaktion avviker från ett idealt homogent beteende till ett verkligt heterogent beteende. Ju mer kurvatur desto större heterogenitet

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera