Ny publikation föreslår förbättrad prediktering av läkemedelseffektivitet baserat på en ny analysmetod av cellbaserade experimentella data

Attana AB och universiteten vid Karlstad och Helsingfors har inom ramen för projektet ”Prediktiv Analys och Rening av Biologiska läkemedel för snabbare läkemedelsutveckling” (PARB) publicerat en artikel i tidskriften Analytical Chemistry. Artikel beskriver hur analysen av experimentella resultat kan förbättras och visualiseras med hjälp av nya matematiska algoritmer. Projektet syftar till att inom fem år kunna färdigställa nya analysmetoder som bättre och enklare beskriver komplexiteten i interaktionerna mellan läkemedelsmolekyler och dess receptorer i kroppen. På så vis bör effekten av nya läkemedel bättre kunna förutsägas innan djurförsök och kliniska tester på människor. Under de kommande åren avser Attana använda detta verktyg främst internt och i utvalda samarbeten.

Projektet ”Prediktiv analys och rening av biologiska läkemedel för snabbare läkemedelsutveckling” där bl.a. Karlstad Universitet och Attana ingick avslutades 2017 och delresultat från projektet har nu accepterats för publikation i tidskriften Analytical Chemistry. Resultaten i artikel syftar primärt till att kunna extrahera ytterligare information från Attanas cellbaserade metoder. Med Attanas teknik framkommer tydligt att interaktioner mellan läkemedelsmolekyler och dess cellbundna receptorer är komplexa och heterogena. Det är inte osannolikt att detta heterogena beteende kan påverka effekten hos läkemedel. Den nu accepterade artikeln ”A Reliable Strategy for Analysis of Complex Biosensor Data visar hur nya matematiska algoritmer kan beräkna och visualisera interaktionsheterogeniteten. Attana avser att under de kommande åren använda detta verktyg internt, i fortsättningsprojektet ”Kvalitetskontroll av biologiska läkemedel” och med utvalda kunder för att inom fem år ha utvecklat en standardiserad analysprogramvara för applikationer inom läkemedelsutveckling.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar